Seminaria Katedry Systemów Zarządzania

Edycja lato 2019/2020

Prelegent Temat wystąpienia Data wystąpienia Miejsce

prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa

dr hab. inż. Jarosław Domański

dr hab. inż. Agnieszka Skala

dr hab. inż. Katarzyna Rostek

Prezentacja koncepcji realizacji tematu badawczego "DYNAMIKA ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO A ZMIANY KONCEPCJI I METOD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA"

06.03.2020

godz. 17:00

WZ PW 
sala NT 112
prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa Wprowadzenie do tematu badawczego "DYNAMIKA ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO A ZMIANY KONCEPCJI I METOD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA"

31.01.2020

 godz. 17:00

WZ PW 
sala NT 112

Edycja zima 2019/2020

Prelegent Temat wystąpienia Data wystąpienia Miejsce
prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa Plany publikacyjne pracowników Katedry 

26.11.2019

godz. 12:00

WZ PW 
sala NT 140

Edycja lato 2018/2019

Prelegent Temat wystąpienia Data wystąpienia Miejsce
mgr inż. Eryk Swarc Metoda planowania pracowniczych struktur kompetencji odpornych na zakłócenia otoczenia organizacji 14.06.2019
 godz. 17:00
WZ PW 
sala NT 112
mgr Angelika Wilk Metoda sytuacyjnej adaptacji matrycy bezpieczeństwa w planowaniu cywilnym i publicznym zarządzaniu kryzysowym 08.04.2019
 godz. 17:00
WZ PW 
sala NT 112
mgr inż. Katarzyna Dąbrowska Metoda zarządzania dokonaniami 08.03.2019
 godz. 17:00
WZ PW 
sala NT 112

Edycja zima 2018/2019

Prelegent Temat wystąpienia Data wystąpienia Miejsce
mgr inż. Paulina Szoplik Estymacja kryteriów oceny projektów informatycznych w administracji publicznej 01.02.2019
 godz. 17:00
WZ PW 
sala NT 112
dr inż. Marcin Relich Analiza decyzyjna w rozwoju nowych produktów 01.02.2019
 godz. 17:00
WZ PW 
sala NT 112
mgr Agnieszka Kucharska Model oceny dojrzałości świadczenia usług IT w uczelni publicznej 30.11.2018
 godz. 17:00
WZ PW 
sala NT 112
mgr inż. Sylwester Pięta Model zapewniania cyberbezpieczeństwa w zarządzaniu laboratorium badań naukowych i przemysłowych 30.11.2018
 godz. 17:00
WZ PW 
sala NT 112
mgr inż. Marta Skierniewska Model usprawniania warunków kształcenia osób z niepełnosprawnością w zarządzaniu uczelnią wyższą 26.10.2018
 godz. 17:00
WZ PW 
sala NT 112
mgr Dionizy Smoleń Model zarządczy wspierania rozwoju gospodarczego na poziomie regionalnym 26.10.2018
 godz. 17:45
WZ PW 
sala NT 112

Edycja lato 2017/2018

Prelegent Temat wystąpienia Data wystąpienia Miejsce

prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa

mgr inż. Tomasz Prokopowicz

Paradygmat teorii charakteryzacji w procesach podejmowania decyzji 07.06.2018
 godz. 17:00
WZ PW 
sala NT 112
mgr Piotr Młodzianowski Eksploracja danych tekstowych w podejmowaniu decyzji inwestorskich na GPW w Warszawie 25.05.2018
 godz. 17:00
WZ PW 
sala NT 112
dr inż. Jan Andreasik Model zarządzania wiedzą oparty na ontologii przedsiębiorstwa dla systemu KB DSS oceny stanu firm sektora MŚP 06.04.2018
 godz. 17:00
WZ PW 
sala NT 112
       

Edycja zima 2017/2018

Prelegent Temat wystąpienia Data wystąpienia Miejsce
mgr inż. Ryszard Ostaszewski  Model oceny systemu nadzoru budowlanego 26.01.2018
 godz. 17:00
WZ PW 
sala NT 112
mgr inż. Krzysztof Gołuch-Trojanek Model standaryzacji procesów obsługi toku studiów w uczelni publicznej 08.12.2017
godz. 17:00
WZ PW
sala NT 112
mgr Radosław Zając Model organizacji procesów zarządzania komunikacją i wiedzą 08.12.2017
godz. 17:00
WZ PW
sala NT 112
dr inż. Jolanta Słoniec Outsourcing IT w dużych organizacjach w Polsce 01.12.2017
godz. 17:00
WZ PW
sala NT 112
       

Edycja lato 2016/2017

Prelegent Temat wystąpienia Data wystąpienia Miejsce
dr Bogumił Czerwiński Wykluczenie ubezpieczeniowe osób starszych – istota, uwarunkowania i konsekwencje 23.06.2017 WZ PW
s. NT 112
dr inż. Bartosz Wachnik Zjawisko asymetrii informacji pomiędzy dostawcą a odbiorcą w informatycznych przedsięwzięciach wdrożeniowych realizowanych z wykorzystaniem outsourcingu 09.06.2017 WZ PW
s. NT 112
dr inż. Artur Ziółkowski  Modelowanie procesów "zwinnej" transformacji organizacji informatycznych 12.05.2017 WZ PW
s. NT 112
dr inż. Witold Skomra Czy zarządzanie ryzykiem operacyjnym może być zastosowane przez administrację publiczną do realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym 31.03.2017 WZ PW s. NT 112

Estymacja kryteriów oceny projektów informatycznych w administracji publicznej