Pełnomocnicy Dziekana w kadencji 2016 - 2020

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA

 

Lp. Pełnomocnik Dziekana Imię i nazwisko Decyzja Dziekana
koordynujący działania:            Prodziekan ds. Ogólnych i Rozwoju
1 ds. Zamówień Publicznych mgr inż. Iwona Dobrzyńska 14/2019
2 ds. Informacji Archiwalnych dr inż. Elżbieta Rzeszutek 15/2019
3 ds. Współpracy z Otoczeniem dr hab. inż. Jarosław Domański 16/2019
4 ds. Wdrożenia Logo HR w Politechnice Warszawskiej dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska 17/2019
5 ds. Wewnętrznych Aktów Prawnych dr Marta Kruk 18/2019
6 ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 i Nauki
Paweł Burski 19/2019
7 ds. Współpracy z Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej mgr inż. Sylwester Pięta 20/2019
8 ds. Informatyzacji Wydziału, Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych mgr inż. Sylwester Pięta 21/2019
9 ds. Osób Niepełnosprawnych mgr inż. Marta Skierniewska 22/2019
10 ds. Systemu Biblioteczno-Informacyjnego mgr Agnieszka Kucharska 23/2019
koordynujący działania:            Prodziekan ds. Nauki
1 ds. Seminariów Naukowych
 i Konferencji
dr inż. Justyna Smagowicz 24/2019
2 ds. POL-on mgr Marzena Fabijańska 25/2019
3 ds. Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Mieczysław Morawski 40/2019
koordynujący działania:            Prodziekan ds. Dydaktyki
1 ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się dr hab. inż. Eryk Głodziński 26/2019
2 ds. Obsługi Studiów Podyplomowych mgr inż. Iwona Głażewska 27/2019
3 ds. Procesu Projektowania Przejściowego i Dyplomowego dr inż. Olga Sobolewska 28/2019
4 ds. Zapewniania Jakości Kształcenia dr inż. Edyta Malicka 29/2019
5 ds. Praktyk dr inż. Michael Jaksa 30/2019
 koordynujący działania:           Prodziekan ds. Studenckich
1 ds. Studenckich Programów Międzynarodowych dr Małgorzata Waszkiewicz 31/2019
koordynujący działania:            Kierownik Studiów Doktoranckich
1 ds. Organizacji Zajęć na Studiach Doktoranckich dr Marta Kruk 32/2019