Pełnomocnicy Dziekana w kadencji 2016 - 2020

lp. pełnomocnik Dziekana nazwisko i imię

nr decyzji

Dziekana

koordynujący działania:           Dziekan
1 ds. Zamówień Publicznych mgr inż. Iwona Dobrzyńska 15/2016
koordynujący działania:   
 Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju
2 ds. Informacji Archiwalnych dr inż. Elżbieta Rzeszutek 16/2016
3 ds. Seminariów Naukowych
i Konferencji
Mgr inż. Justyna Smagowicz 18/2018
4 ds. Współpracy z Otoczeniem dr hab. inż. Jarosław Domański, prof. PW 17/2016
5 ds. Wdrożenia
Logo HR w Politechnice Warszawskiej
dr inż. Danuta Rojek 8/2018
koordynujący działania:   Prodziekan ds. Studiów
5 ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz, prof. PW 08/2016
6 ds. Obsługi Studiów Podyplomowych mgr inż. Iwona Głażewska 23/2016
7 ds. Procesu Projektowania Przejściowego
i Dyplomowego
dr inż. Olga Sobolewska 21/2016
8 ds. Studenckich Programów Międzynarodowych dr Karolina Kitzman 7/2018
9 ds. Zapewniania Jakości Kształcenia dr inż. Edyta Malicka 16/2017
koordynujący działania:   
 Prodziekan ds. Studenckich i Ogólnych
10 ds. Wewnętrznych Aktów Prawnych dr Marta Kruk 16/2018
11 ds. Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy i Nauki
Paweł Burski 4/2019
12 ds. współpracy z Centrum Informatyzacji
 Politechniki Warszawskiej
mgr inż. Sylwester Pięta 40/2016
13 ds. Informatyzacji Wydziału, Bezpieczeństwa 
 Informacji i Ochrony Danych Osobowych
mgr inż. Sylwester Pięta 14/2016
14 ds. Osób Niepełnosprawnych mgr inż. Marta Skierniewska 24/2016
15 ds. Systemu Biblioteczno-Informacyjnego mgr inż. Marta Skierniewska 5/2017
koordynujący działania:     
 Kierownik Studiów Doktoranckich
16 ds. Organizacji Zajęć
na Studiach Doktoranckich
dr Marta Kruk 27/2016