Pierścieniak Agata, dr hab. inż. prof. uczelni

profesor uczelni
Zakład Rozwoju Strategicznego Organizacji
 • Pokój: 6s

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • zarządzanie wiedzą,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu.

Tematyka prac przejściowych:

 • ocena inteligencji strategicznej przedsiębiorstwa,
 • model zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie,
 • model kluczowych kompetencji menadżera XXI w.,
 • diagnoza potencjału kooperacyjnego przedsiębiorstwa,
 • model skutecznej edukacji menadżerów, inżynierów.

Tematyka prac dyplomowych:

 • zarządzanie współpracą,
 • budowanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie,
 • budowanie kapitału społecznego przedsiębiorstwa,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w trybie pracy zdalnej,
 • skuteczność współpracy w zespołach pracowniczych,
 • zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach o modelu gospodarki okrężnej,
 • bariery wdrażania środowiskowej odpowiedzialności biznesu.

Działalność naukowo-badawcza:

 • zarządzanie wiedzą, mądrość organizacyjna, inteligencja strategiczna,
 • zarządzanie współpracą, potencjał kooperacyjny,
 • gospodarka okrężna, środowiskowa odpowiedzialność biznesu,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi, nowoczesna edukacja menadżerska.

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW