Bitkowska Agnieszka, prof. dr hab. inż.

profesor
Zakład Zarządzania Produkcją, Procesami i Projektami
 • Pokój: 213
 • tel.: 22 234 82 74

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • podejście procesowe
 • zarządzanie procesowe
 • modele biznesu

Tematyka prac przejściowych:

 • metody wdrażania zarządzania procesowego
 • zastosowanie modeli dojrzałości procesowej  w przedsiębiorstwie
 • modelowanie i doskonalenie procesów w organizacjach
 • rola i zadania menedżera procesów
 • organizacyjne aspekty zarządzania procesowego
 • budowanie doświadczeń klienta w procesach
 • budowanie zespołów procesowych
 • zastosowanie narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie procesowe

Tematyka prac dyplomowych:

 • projekt wdrożenia zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie
 • zarządzanie procesowe w organizacjach międzynarodowych
 • procesowy model funkcjonowania organizacji
 • zarządzanie ryzykiem w organizacji procesowej
 • zastosowanie strategicznej karty wyników  w organizacjach procesowych
 • modelowanie i doskonalenie procesów w organizacjach
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w perspektywie procesualnej
 • zarządzanie procesowe a zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie
 • rola przywództwa w organizacjach procesowych
 • podejście procesowe a projektowe w przedsiębiorstwach

Działalność naukowo-badawcza:

 • zarządzanie procesowe w przedsiębiorstwach
 • zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach
 • zarządzanie zmianą w organizacjach

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW