Kosieradzka Anna, prof. nzw. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny
 • Pokój: 137
 • tel.: 22 234 84 32
 • tel.: 22 849 94 43

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • zarządzanie produkcją
 • metody organizacji i zarządzania
 • metody poprawy produktywności
 • podstawy organizacji i zarządzania
 • podstawy organizacji produkcji
 • organizacja przedsiębiorstwa

Tematyka prac przejściowych:

 • analiza systemu planowania produkcji w …
 • analiza organizacji procesu produkcyjnego w …
 • modelowanie procesu (produkcyjnego, usługowego) w …
 • łancuch krytyczny - przygotowanie pomocy dydaktycznych
 • analiza obiegu dokumentacji w przedsiębiorstwie…
 • dobór mierników oceny produktywności dla przedsiębiorstwa…
 • model systemu ciągłego doskonalenia (kaizen) dla przedsiębiorstwa

Tematyka prac dyplomowych:

 • projekt organizacji produkcji z wykorzystaniem metody JIT
 • projekt usprawnienia organizacji produkcji z wykorzystaniem TOC (teorii ograniczeń)
 • projekt systemu planowania produkcji w przedsiębiorstwie……
 • projekt organizacji zaopatrzenia w przedsiębiorstwie....
 • projekt organizacji dystrybucji
 • biznes plan uruchomienia działalności małego przedsiębiorstwa…
 • przygotowanie planu i zarządzanie realizacją projektu …(np. budowlanego, informatycznego, wprowadzenia na rynek nowego produktu itp.)

Działalność naukowo-badawcza:

 • ocena produktywności
 • programy poprawy produktywności
 • zarządzanie produkcją - lean manufacturing
 • zarządzanie produkcją - zarządzanie ograniczeniami

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW