Szymanek Arkadiusz, mgr

asystent
Katedra Finansów i Systemów Finansowych (K1)
 • Pokój: 124

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie,
 • rynki finansowe,
 • kontroling i rachunkowość zarządcza.

 

Tematyka prac przejściowych:

 • budowanie systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie,
 • restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstwa.

 

Działalność naukowo-badawcza:

 • kontroling i jego funkcje motywacyjne,
 • gry symulacyjne w obszarze zarządzania finansami,
 • rynki finansowe i wycena instrumentów finansowych,
 • klasyfikacje sektorowe na rynku kapitałowym,
 • wewnętrzny system cen transferowych w systemie motywacyjnym.

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW