Rojek Danuta, dr inż.

adiunkt
Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (K2)
 • Pokój: 6P prawy

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • Normowanie i badanie metod pracy
 • Metody wartościowania pracy
 • Rozwój nowoczesnych technologii
 • Nauka o organizacji

Tematyka projektów przejściowych:

 • Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
 • Koncepcja strategii innowacji w rozwoju przedsiębiorstwa
 • Diagnoza kultury organizacyjnej w aspekcie innowacyjności przedsiębiorstwa

Tematyka prac dyplomowych:

 • Projekt stymulowania kreatywności pracowników w procesach innowacyjnych
 • Projekt usprawnienia zarządzania w aspekcie procesów innowacyjnych
 • Projekt kulturowych  uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstwa
 • Projekt współpracy przedsiębiorstwa ze sferą B+R.
 • Projekt usprawnienia aktywności innowacyjnej przedsiębiorstwa
 • Projekt aliansu strategicznego przedsiębiorstwa jako czynnik wspierający innowacyjność
 • Projekt usprawnienia organizacji dla wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw
 • Projekt nowych form innowacji w praktyce przedsiębiorstwa
 • Projekt strategii innowacji jako elementu strategii ogólnej przedsiębiorstwa
 • Projekt franchisingu jako szansa dla innowacyjności przedsiębiorstwa
 • Projekt oceny efektywności ekonomicznej innowacji techniczno-organizacyjnych

Działalność naukowo-badawcza:

 • Innowacyjność przedsiębiorstw
 • Strategiczne zarządzanie innowacjami
 • Uwarunkowania procesu wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie wiedzą a innowacyjność przedsiębiorstw
 • Rozwój i transfer nowoczesnych technologii

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW