Kunikowski Grzegorz, dr inż.

adiunkt
Zakład Zarządzania Publicznego
 • Pokój: 101L lewy
 • tel.: 22 234 84 32
 • tel.: 22 849 94 43

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • podstawy programowania
 • bazy danych  
 • informatyczne systemy zarządzania
 • technologie informatyczne
 • logistyka (studia anglojęzyczne)

Tematyka prac przejściowych:

 • informacja przestrzenna w zastosowaniach gospodarczych
 • projekt bazy danych dla wybranego przedsiębiorstwa
 • zarządzenie surowcami naturalnymi
 • bezpieczeństwo energetyczne państwa
 • charakterystyka infrastruktury energetycznej

Działalność naukowo-badawcza:

 • wskaźnikowe oceny bezpieczeństwa energetycznego
 • zastosowania teorii gier w procesach decyzyjnych
 • zastosowania systemów informacji geograficznej w zarządzaniu
 • klasyczne modele lokalizacji
 • technologie energetyczne

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW