Rządkowski Grzegorz, dr hab. prof. uczelni

profesor uczelni
Zakład Finansów
 • Pokój: 124

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • ekonometria
 • statystyka
 • matematyka finansowa
 • kryptografia
 • analiza matematyczna

Tematyka prac dyplomowych:

 • analiza sytuacji finansowej firmy z wykorzystaniem metod statystycznych
 • analiza możliwości wykorzystania metody Monte Carlo do modelowania działalności firmy
 • projekt wykorzystujący modele ekonometryczne do prognozowania

Działalność naukowo-badawcza:

 • modelowanie matematyczne w zarządzaniu
 • immunizacja czasu trwania portfela obligacji
 • modelowanie za pomocą funkcji sigmoidalnych
 • matematyka obliczeniowa
 • zastosowania analizy matematycznej

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW