Głażewska Iwona, mgr inż.

asystent
Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji
 • Pokój: 6L lewy

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

 

Działalność dydaktyczna:

 • badania operacyjne
 • projektowanie systemów zarządzania jakością
 • metody i techniki doskonalenia jakości
 • zarządzanie jakością usług
 • ekonometria
 • architektura procesów w zarządzaniu jakością

 

Tematyka prac przejściowych:

 • modele doskonałości (EFQM, PNJ)
 • zarządzanie jakością usług,
 • metody i techniki doskonalenia jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
 • systemy zarządzania jakością,
 • zarządzanie przez cele (biznes i administracja rządowa).
 • dobór i wdrażanie metod doskonalenia jakości,
 • doskonalenie procesów w przedsiębiorstwach  i administracji publicznej,
 • systemy bezpieczeństwa informacji,
 • systemy zarządzania usługami
 • IT a wartość przedsiębiorstwa (czynniki poza finansowe)
 • strategia IT a strategia biznesu
 • innowacyjność przedsiębiorstw

 

Tematyka prac dyplomowych:

 • projekt analizy strategicznej wybranego przedsiębiorstwa działającego w branży ……
 • projekt oceny potencjału przedsiębiorstwa …..według modelu doskonałości EFQM
 • projekt oceny procesu wdrażania strategii TQM w przedsiębiorstwie branży ……..
 • analiza metod i technik doskonalenia jakości do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego, usługowego
 • projekt dokumentacji systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000 dla przedsiębiorstwa z branży….
 • projekt doskonalenia procesu produkcyjnego z wykorzystaniem metodologii six sigma i lean management
 • projekt metody oceny jakości usług w firmie X
 • analiza i ocena efektywności systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie X
 • projekt Strategicznej Karty Wyników dla przedsiębiorstwa
 • analiza i ocena stopnia dopasowania strategii biznesowej i strategii IT w przedsiębiorstwie X
 • analiza i ocena czynników wpływających na wartość przedsiębiorstwa
 • analiza i ocena procesów w administracji publicznej
 • analiza i ocena czynników wpływających na innowacyjność przedsiębiorstwa
 • projekt metody oceny innowacyjności przedsiębiorstwa działającego w branży X

 

Działalność naukowo badawcza:

 • zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
 • metody i techniki doskonalenia jakości
 • doskonalenie procesów w administracji publicznej oraz  w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
 • innowacyjność przedsiębiorstw
 • innowacyjność na poziomie regionalnym i krajowym

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW