Monkiewicz Jan, prof. dr hab.

profesor
Zakład Finansów
 • Pokój: 231

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • otoczenie finansowe przedsiębiorstwa
 • rynki finansowe
 • bankowość i ubezpieczenia
 • regulacje finansowe

Tematyka prac dyplomowych:

 • bankowość elektroniczna  
 • zarządzanie likwidacją szkód komunikacyjnych w ubezpieczeniach
 • zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie XYZ
 • innowacje na rynkach finansowych
 • system ochrony praw konsumenta w bankowości

Działalność naukowo-badawcza:

 • rynki finansowe
 • cyfryzacja systemu finansowego
 • ubezpieczenia
 • regulacje rynków i instytucji finansowych
 • ochrona konsumenta na rynku finansowym

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW