Zawiła-Niedźwiecki Janusz, dr hab. inż. prof. uczelni

profesor uczelni
Zakład Zarządzania Publicznego
 • Pokój: 132

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • informatyka gospodarcza
 • informatyka w zarządzaniu
 • procesy informacyjne w zarządzaniu
 • projektowanie systemów zarządzania
 • zarządzanie przedsięwzięciem informatyzacji biznesu
 • zarządzanie ryzykiem operacyjnym przedsiębiorstwa
 • zarządzanie ryzykiem działalności przedsiębiorstwa
 • zapewnianie ciągłości działania organizacji

Tematyka prac dyplomowych:

 • projekt systemu informatycznego (odniesiony do obszaru aplikacji lub firmy)
 • projekt systemu zarządzania bezpieczeństwem (dla firm)
 • analiza i ocena ryzyka operacyjnego (dla firm)
 • projekt planu ciągłości działania (odniesiony do obszaru aplikacji lub firmy)
 • projekt polityki bezpieczeństwa (odniesiony do obszaru aplikacji lub firmy)
 • projekt centrum zarządzania (odniesiony do obszaru aplikacji lub firmy)

Działalność naukowo-badawcza:

 • zarządzanie ryzykiem operacyjnym
 • zapewnianie ciągłości działania podmiotów gospodarczych
 • zarządzanie wiedzą
 • zarządzanie projektami
 • publiczne zarządzanie kryzysowe

Promotorstwo doktoratów wdrożeniowych i eksternistycznych

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW