Zawiła-Niedźwiecki Janusz, prof. nzw. dr hab. inż.

profesor uczelni
Katedra Systemów Zarządzania (K4)

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • informatyka gospodarcza
 • informatyka w zarządzaniu
 • projektowanie systemów informatycznych zarządzania
 • procesy informacyjne w zarządzaniu
 • projektowanie systemów zarządzania
 • systemy informacyjne instytucji finansowych
 • zarządzanie przedsięwzięciem informatyzacji biznesu
 • zarządzanie ryzykiem operacyjnym przedsiębiorstwa
 • zarządzanie ryzykiem działalności przedsiębiorstwa
 • zapewnianie ciągłości działania organizacji
 • opiekun z dr hab. inż Anną Kosieradzką Studenckiego Koła Naukowego "Manager"

Tematyka prac przejściowych:

 • teoria ograniczeń w doskonaleniu organizacji
 • bezpieczeństwo jako wartość
 • odpowiedzialność jako wyraz etyki biznesu
 • zasady projektowania interfejsu użytkownika w projektach informatycznych
 • przegląd technik rozwijania kreatywności projektanta
 • ryzyko operacyjne wg Komitetu Bazylejskiego
 • ryzyko operacyjne wg CEIOPS
 • przegląd ryzyka w biznesie
 • wybrane metody szacowania ryzyka
 • zarządzanie kryzysowe w organizacji życia społecznego
 • zasady zapewniania bezpieczeństwa środowiskowego
 • zasady zapewniania bezpieczeństwa osobowego
 • zasady zapewniania bezpieczeństwa fizycznego i technicznego
 • przegląd zagrożeń dla prowadzenia biznesu
 • przegląd koncepcji audytu w doskonaleniu organizacji
 • wycena marki Politechniki Warszawskiej
 • wycena marki Wydziału Zarządzania

Tematyka prac dyplomowych:

 • projekt systemu informatycznego (odniesiony do obszaru aplikacji lub firmy)
 • projekt planu ciągłości działania (odniesiony do obszaru aplikacji lub firmy)
 • projekt polityki bezpieczeństwa informacji (odniesiony do obszaru aplikacji lub firmy)
 • projekt centrum zarządzania (odniesiony do obszaru aplikacji lub firmy)

Działalność naukowo-badawcza:

 • zarządzanie ryzykiem operacyjnym
 • zapewnianie ciągłości działania podmiotów gospodarczych
 • zarządzanie wiedzą
 • zarządzanie projektami
 • modele świadczenia usług informatycznych

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW