Kacprzak Justyna, mgr

asystent
Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji
 • Pokój: 46

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • innowacje w modelach biznesowych
 • kreowanie innowacji w organizacji
 • procesy innowacyjne
 • ochrona własności intelektualnej
 • ocena przedsięwzięcia innowacyjnego

 

Działalność naukowo-badawcza:

 • innowacje w organizacji
 • procesy innowacyjne
 • kreowanie, wdrażanie, upowszechnianie innowacji
 • ochrona patentowa innowacji
 • narzędzia systemu patentowego
 • zarządzanie własnością intelektualną

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW