Smagowicz Justyna, dr inż.

adiunkt
Zakład Zarządzania Produkcją, Procesami i Projektami
 • Pokój: 141

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

 

Działalność dydaktyczna:

 • organizacja i zarządzanie procesów produkcyjnych
 • laboratorium zarządzania produkcją
 • współczesne koncepcje zarządzania produkcją
 • pracownia modelowania zarządzania produkcją
 • Kaizen i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych
 • modele doskonałości organizacyjnej

 

Tematyka prac przejściowych:

 • projekt organizacji gniazda obróbki mechanicznej z uwzględnieniem harmonogramu wzorcowego
 • projekt organizacji gniazda obróbki mechanicznej z uwzględnieniem projektu organizacji stanowiska roboczego
 • model procesu produkcyjnego (z wykorzystaniem narzędzia Tecnomatix)
 • analiza i ocena Planów Zarządzania Kryzysowego
 • ocena dojrzałości organizacji

 

Działalność naukowo-badawcza:

 • modelowanie procesów produkcyjnych (z wykorzystaniem narzędzia Tecnomatix)
 • symulacje procesów produkcyjnych (z wykorzystaniem narzędzia Tecnomatix)
 • ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych
 • standaryzacja pracy
 • modele dojrzałości organizacji
 • proces zarządzania ryzykiem w zarządzaniu kryzysowym
 • metody twórczego poszukiwania rozwiązań

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW