Rostek Katarzyna, dr hab. inż. prof. uczelni

profesor uczelni
Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji
 • Pokój: 133
 • tel.: 22 234 84 14

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • bazy danych
 • hurtownie danych
 • projektowanie informacyjnych systemów zarządzania
 • języki programowania
 • podstawy informatyki

Tematyka prac przejściowych:

 • projekt hurtowni danych
 • projekt systemu informacji zarządczej
 • analiza porównawcza technik eksploracji danych
 • analiza porównawcza narzędzi eksploracyjnych
 • rozwój technologii hurtowni danych
 • rozwój procesu eksploracji danych
 • realizacja procesu pozyskiwania wiedzy z danych nieustrukturalizowanych

Tematyka prac dyplomowych:

 • budowa prototypu hurtowni danych
 • budowa prototypu systemu informacji zarządczej
 • modelowanie procesu pozyskiwania wiedzy z danych w zastosowaniach biznesowych
 • modelowanie procesu pozyskiwania wiedzy z danych przestrzennych lub temporalnych
 • modelowanie procesu pozyskiwania wiedzy z danych nieustrukturalizowanych
 • metoda weryfikacji wyników modeli eksploracji danych
 • metoda doboru technik eksploracyjnych dla problemów biznesowych

Działalność naukowo-badawcza:

 • bazy danych
 • hurtownie danych
 • proces pozyskiwania wiedzy z danych
 • systemy informacji zarządczej

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW