Szczepańska Katarzyna, prof. dr hab.

profesor
Zakład Finansów
 • Pokój: 233

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • Zarządzanie jakością
 • Podstawy zarządzania
 • Zarządzanie zmianami

Tematyka prac przejściowych:

 • Analiza doboru pracowników
 • Analiza kompetencji
 • Analiza pracy zespołowej
 • Analiza systemu motywacyjnego
 • Analiza satysfakcji klienta
 • Analiza systemu obsługi klienta
 • Analiza metod kreowania wizerunku
 • Analiza komunikowania się w organizacji
 • Analiza procedur (…) w (…)/procesu
 • Analiza modeli doskonałości/dojrzałości procesów
 • Analiza skuteczności (…) w (…)

Tematyka prac dyplomowych:

 • Analiza i ocena procesu reklamacji na rynku (np. finansowym, ubezpieczeniowym, telekomunikacyjnym).
 • Ocena jakości usług podmiotów rynku (np. finansowego, ubezpieczeniowego).
 • Kompetencje w zarządzaniu (np. procesami, projektami, zasobami ludzkimi).
 • Skuteczność podejścia procesowego w przedsiębiorstwie.
 • Zastosowanie metod zarządzania (np. w przedsiębiorstwie, w zarządzaniu zmianą).
 • Ocena efektywności zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie.
 • Skuteczność komunikowania się w przedsiębiorstwie.
 • Ocena poziomu zadowolenia klientów (lub pracowników) przedsiębiorstwa.

Działalność naukowo-badawcza:

 • Ochrona praw konsumenta
 • Koszty jakości
 • Odpowiedzialność menedżerów w przedsiębiorstwie

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW