Lamparska-Jasińska Krystyna, dr inż.

adiunkt
Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji
 • Pokój: 6L lewy / 106

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • Organizacja produkcji i usług oraz ich przygotowanie
 • Zarządzanie innowacjami i zmianami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Ochrona własności intelektualnej

 

Tematyka prac przejściowych:

 • Analiza strategiczna wybranego przedsiębiorstwa
 • Analiza i ocena wybranego sektora, branży
 • Analiza i ocena pozycji konkurencyjnej wybranego przedsiębiorstwa
 • Analiza i ocena wprowadzenia w wybranym przedsiębiorstwie nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania, innowacji i zmian
 • Analiza i ocena ZZL (lub jego elementów) w wybranym przedsiębiorstwie
 • Analiza i ocena przygotowania produkcji (lub jego elementów) w wybranym przedsiębiorstwie

 

Tematyka prac dyplomowych:

 • Projekt strategii rozwoju (lub częściowych) dla wybranego przedsiębiorstwa
 • Projekt wdrożenia innowacji (lub zmian) w wybranym przedsiębiorstwie
 • Projekt ZZL (lub jego elementów np.: systemu motywacji, komunikacji, ocen pracowników, szkoleń, procesu rekrutacji, kompetencji, kultury organizacyjnej, zachowań organizacyjnych, procedur rozwiązywania konfliktów itp.) w wybranym przedsiębiorstwie (sieci) 
 • Projekt usprawnienia działalności przedsiębiorstwa, w tym organizacji produkcji i jej przygotowania
 • Projekt usprawnienia zarządzania przedsiębiorstwem
 • Projekt uruchomienia nowej działalności na wybranym rynku

 

Działalność naukowo-badawcza:

 • Wdrażanie innowacji i zmian w przedsiębiorstwie i jego psycho-społeczne uwarunkowania
 • Strategiczne i operacyjne zarządzanie innowacjami

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW