Bartczak Krzysztof, dr inż.

adiunkt
Zakład Systemów Inteligentnych
 • Pokój: 228

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • prawne aspekty działalności przedsiębiorstwa
 • zagadnienia prawne w IT
 • podstawy prawa
 • prawo podatkowe

Tematyka prac przejściowych:

 • prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej
 • prawne uwarunkowania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • analiza wyboru formy opodatkowania na przykładzie firmy X
 • innowacyjność w rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego
 • wpływ cyfryzacji na zarządzanie przedsiębiorstwem

Działalność naukowo-badawcza:

 • cyfrowe platformy technologiczne
 • e-biznes
 • zarządzanie wiedzą i innowacją
 • cyfrowa transformacja przedsiębiorstw
 • firmy rodzinne

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW