Łabędzki Krzysztof, mgr inż.

asystent
Zakład Zarządzania Produkcją, Procesami i Projektami
 • Pokój: 6P prawy

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

 

Działalność dydaktyczna:

 • zarządzanie procesowe,
 • analiza procesów organizacji,
 • modele miast Smart City i funkcjonowanie na płaszczyźnie procesowej.

 

Tematyka prac przejściowych:

 • zarządzanie procesami w turbulentnym otoczeniu,
 • analiza procesowa oraz wpływ otoczenia bliższego i dalszego w przedsiębiorstwie
 • Smart City – ewolucja miast XXI wieku,
 • wpływ miast inteligentnych na procesy metropolitarne.

 

Działalność naukowo – badawcza:

 • modelowanie procesów biznesowych,
 • narzędzia wspomagające kreowanie procesów,
 • Smart City w polskiej perspektywie,
 • efektywność transportu publicznego,
 • IoT zasadnicza składowa Smart City,
 • matryce gotowości (TRL) dla inteligentnego miasta.

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW