Jasiński Leszek, prof. dr hab.

profesor
Zakład Finansów
 • Pokój: 131

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • Finanse
 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia
 • Ekonomia międzynarodowa

Tematyka prac dyplomowych:

 • Polityka pieniężna i fiskalna
 • Finanse przedsiębiorstwa i instytucji publicznych
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
 • Analiza ekonomiczna instytucji publicznych.
 • Kursy walutowe i międzynarodowy system walutowy
 • Integracja monetarna
 • Funkcjonowanie instytucji europejskich
 • Analiza handlu zagranicznego
 • Inwestycje zagraniczne
 • Polityka handlowa
 • Finanse jednostek samorządu terytorialnego

Działalność naukowo-badawcza:

 •  Finanse
 •  Makroekonomia
 •  Ekonomia międzynarodowa i integracja europejska
 •  Ekonomia rozwoju
 •  Analiza regionalna
 •  Metodologia ekonomii

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW