Sidor-Rządkowska Małgorzata, dr hab. prof. uczelni

profesor uczelni
Zakład Rozwoju Strategicznego Organizacji
 • Pokój: 213

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

 

Tematyka prac dyplomowych:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie personelem, HR) w biznesie, oświacie i administracji publicznej
 • Rozwój umiejętności menedżerskich
 • Doskonalenie kompetencji osobistych

 

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 • Budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding) – analiza i ocena działań stosowanych w firmie X
 • Rekrutacja i selekcja pracowników w firmie X
 • Kształtowanie systemu ocen okresowych w firmie X
 • Rozwój i doskonalenie kadry menedżerskiej firmy X
 • Polityka szkoleniowa firmy X
 • Wdrażanie coachingu i mentoringu w firmie X
 • Budowanie zaangażowania pracowników w firmie X
 • System motywowania pracowników sprzedaży w firmie X
 • Funkcjonowanie działu HR w firmie X
 • Dział zarządzania zasobami ludzkimi jako HR Biznes Partner – analiza i ocena rozwiązań w firmie X
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i administracji publicznej – analiza porównawcza
 • Coachingowy styl zarządzania w firmie X
 • Wdrażanie programu mentoringu w firmie X
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w małej firmie na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Przeciwdziałanie zjawiska mobbingu w organizacji – analiza rozwiązań stosowanych w firmie X
 • Doskonalenie kompetencji menedżerskich kierowników liniowych w firmie X
 • Kształtowanie ścieżek kariery zawodowej w firmie X
 • Budowa marki osobistej (employer branding) jako zadanie współczesnego pracownika

Działalność naukowo-badawcza:

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i administracji publicznej
 • Zarządzanie personelem w małym przedsiębiorstwie
 • Społeczna odpowiedzialność organizacji

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW