Kotarba Marcin, dr inż.

adiunkt
Zakład Finansów
 • Pokój: 233

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • bankowość
 • rynki finansowe
 • zarządzanie strategiczne
 • przedsiębiorstwo i klient przyszłości

Tematyka prac dyplomowych:

 • analiza i ocena finansowa przedsiębiorstwa X
 • badanie i ocena rynku X
 • strategia rozwoju X na rynku Y
 • analiza rentowności przedsięwzięć biznesowych
 • analiza i usprawnienie modelu biznesowego X
 • analiza cyklu życia Klienta/produktu/kanału
 • analiza SWOT modelu biznesowego X

Działalność naukowo-badawcza:

 • zarządzanie sprzedażą i przychodami w instytucji finansowej
 • zarządzanie relacją z Klientem (CRM)
 • zarządzanie strategiczne w bankowości
 • strategie inwestycyjne Klientów indywidualnych
 • nowoczesne technologie w bankowości i ubezpieczeniach
 • ekonomika instytucji finansowej
 • czynniki zmian w bankowości i na rynkach finansowych (z koncentracją na zmianach technologicznych i społecznych)
 • modele procesowe organizacji i zarządzania
 • zarządzanie wiedzą

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW