Kruk Marta, dr

adiunkt
Katedra Finansów i Systemów Finansowych (K1)
 • Pokój: 46

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • ekonomika przedsiębiorstwa
 • analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa
 • rachunek kosztów w przedsiębiorstwie
 • rachunkowość zarządcza i kontroling
 • mikroekonomia

Tematyka prac przejściowych:

 • analiza dostosowania przedsiębiorstw do wymogów gospodarki rynkowej
 • analiza zachowania się przedsiębiorstw monopolistycznych
 • koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej
 • analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • outsourcing jako zewnętrzne źródło zwiększania wartości przedsiębiorstwa

Działalność naukowo-badawcza:

 • rachunkowość
 • analiza ekonomiczno-finansowa
 • finanse przedsiębiorstw

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW