Morawski Mieczysław, prof. dr hab.

profesor
Zakład Systemów Inteligentnych
 • Pokój: 212

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • Podstawy zarządzania,
 • Inteligentne przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej,
 • Zachowania organizacyjne,
 • Zarządzanie wiedzą.

Tematyka prac dyplomowych:

 • Kreatywne modele biznesowe – analiza i projektowanie,
 • Metody, modele, procesy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach/przedsiębiorstwach,
 • Systemy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie – analiza i projektowanie,
 • Zarządzanie zasobami niematerialnymi w przedsiębiorstwie – analiza i projektowanie.

Działalność naukowo-badawcza:

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim – projektowanie środowiska aktywności zawodowej pracowników wiedzy,
 • Organizacja inteligentna/organizacja oparta na wiedzy – systemy, modele, metody zarządzania,
 • Uwarunkowania procesów dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwach.

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW