Ciechańska-Kopeć Olga, dr inż.

adiunkt
Zakład Zarządzania Produkcją, Procesami i Projektami
 • Pokój: 134

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • Organizacja i zarządzanie produkcją
 • Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Search, Design and Planning of Development of New Solutions
 • Metody organizacji i zarządzania
 • Produktywność

Przykłady tematów projektów przejściowych:

 • Analiza organizacji procesu produkcyjnego
 • Analiza procesów zarządzania produkcją
 • Analiza sposobów zarządzania projektem/zmianą
 • Model doskonalenia systemu produkcyjnego
 • Projekt usprawnienia organizacji produkcji z wykorzystaniem współczesnych koncepcji zarządzania produkcją (Lean, Six Sigma, Kaizen, TOC)
 • Przygotowanie i implantacja projektu z wykorzystaniem podejścia Agile, Waterfall i odmian (np. projekt zarządzania produktem, projekt informatyczny, projekt wprowadzenia produktu/usługi na rynek, projekt zmiany konstrukcji, technologii, dostawców, projekt przeniesienia produkcji itp.)
 • Projekt zarządzania zmianą w organizacji

Działalność naukowo-badawcza:

 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych
 • Środowiska produkcyjne i modele zarządzania zapasami
 • Współczesne koncepcje zarządzania produkcją, przedsiębiorstwami
 • Zarządzanie produktem

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW