Korneta Piotr, dr hab.

adiunkt
Zakład Finansów
 • Pokój: 131

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie dokonaniami (performance management)
 • Alianse, fuzje i przejęcia
 • Analizy biznesowe

Tematyka prac dyplomowych:

 • wykorzystanie systemów pomiaru dokonań do zarządzania przedsiębiorstwem
 • system zarządzania dokonaniami w przedsiębiorstwie X
 • analiza biznesowa przedsiębiorstwa X
 • analiza strategiczna przedsiębiorstwa X
 • analiza rentowności przedsięwzięć biznesowych
 • analiza i usprawnienie modelu biznesowego X

Działalność naukowo badawcza:

 • zarządzanie dokonaniami (performance management)
 • struktury zarządzania dokonaniami
 • pomiar dokonań
 • zastosowanie metod statystycznych i ekonometrycznych w zarządzaniu
 • modele biznesowe
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • zarządzanie kapitałem obrotowym
 • badania empiryczne wzrostu przedsiębiorstw
 • badania empiryczne rentowności przedsiębiorstw
 • zarządzanie logistyczne
 • zarządzanie w agrobiznesie
 • zarządzanie w ochronie zdrowia

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW