Sysko-Romańczuk Sylwia, dr hab. prof. uczelni

profesor uczelni
Zakład Systemów Inteligentnych
 • Pokój: 124

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • seminaria doktoranckie

Tematyka prac dyplomowych:

 • wpływ technologii sztucznej inteligencji trnasformację cyfrową organizacji
 • machine learning/deep learning/sieci neuronowe jako narzędzie transformacji procesów biznesowych
 • budowanie kultury science, innovation and data-driven organisations
 • corporate venturing jako koncepcja i narzędzia zarządzania rozwojem przedsiębiorstw
 • ambidexterity w zarządzaniu przedsiębiorczym
 • fenomen start-ap’u w zarządzaniu innowacjami (biznes, rozwój regionalny, globalizacja)
 • parki technologiczne

Działalność naukowo-badawcza:

 • Innowacje - projekty prototypowania i wdrażania procesu biznesowego zarządzania innowacjami
 • Startup-y - projekty rozwoju kompetencji menedżerskich - kształtowanie umiejętności transformacyjnych
 • Technologie sztucznej inteligencji w biznesie - projekty badawcze w obszarze automatyzacji/algorytmizacji procesów biznesowych, szczególnie sprzedaży i marketingu

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW