Grzeszczyk Tadeusz A., dr hab. inż. prof. uczelni


Zakład Zarządzania Produkcją, Procesami i Projektami
 • Pokój: 212

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna

 • Zarządzanie projektami BR w IT
 • Project evaluation
 • Systemy oceny projektów
 • Systemy zarządzania wiedzą
 • Inteligentne systemy zarządzania

Tematyka prac przejściowych

 • Analiza procesu oceny wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena możliwości wykorzystania programów rozwoju infrastruktury teleinformatycznej dofinansowywanych z funduszy strukturalnych

Tematyka prac dyplomowych

 • Analiza zastosowań koncepcji mądrości tłumu w sektorze MŚP w województwie mazowieckim
 • Analiza i ocena projektów europejskich wspomagających inteligentny i zrównoważony rozwój gospodarki cyfrowej

Działalność naukowo-badawcza

 • Systemy oceny projektów
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie procesowe
 • Sztuczna inteligencja w zarządzaniu

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW