Waściński Tadeusz, prof. nzw. dr hab. inż.

profesor uczelni
Katedra Finansów i Systemów Finansowych (K1)
 • Pokój: 232

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • mikroekonomia
 • makroekonomia
 • rachunek kosztów dla inżynierów
 • podstawy zarządzania
 • ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa
 • metodyka pisania prac promocyjnych

Tematyka prac przejściowych:

 • biznes plan w działalności gospodarczej
 • analiza kosztów działalności przedsiębiorstwa
 • rola rządu w gospodarce rynkowej
 • ocena polityki monetarne w gospodarce
 • skutki przezwyciężania bezrobocia
 • analiza rynku czynników wytwórczych
 • analiza finansowa przedsiębiorstwa

Tematyka prac dyplomowych:

 • wykorzystanie wskaźników ekonomiczno- finansowych w procesie decyzyjnym
 • rola i znaczenie analizy finansowej w działalności przedsiębiorstwa
 • przydatność analizy bilansu w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • analiza i ocena przedsiębiorstwa z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej
 • wpływ zarządzania potencjałem kadrowym na efektywność ekonomiczną firmy
 • wpływ systemów motywacyjnych na dynamikę produkcji i usług
 • przydatność instrumentów marketingowych w procesie dystrybucji

Działalność naukowo-badawcza:

 • finansowa diagnoza przedsiębiorstwa
 • proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa
 • zarządzanie jednostką organizacyjną
 • zarządzanie finansami w jednostkach organizacyjnych
 • procesy logistyczne w przedsiębiorstwie

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW