Przetarg ZP-1/2012 - rozstrzygnięcie

Stylizowane logo WZ

Przetarg na dostawę urządzeń sieciowych do modernizacji i rozbudowy lokalnych sieci komputerowych Wydziałów Politechniki Warszawskiej znajdujących sie na terenie kampusu południowego uczelni - SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu na dostawę urządzeń sieciowych do modernizacji i rozbudowy lokalnych sieci komputerowych Wydziałów Politechniki Warszawskiej znajdujących sie na terenie kampusu południowego uczelni -  opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr. 118226-2012:

1. SIWZ  ZP-1/2012

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2

4. Załącznik nr 3

5.Załącznik nr 4

6. Załącznik nr 5

7. Załącznik nr 6

W związku z zapytaniami do SIWZ odnośnie :

1. punktu V podpunkt 4, zamawiający przyjmie oświadczenia od:

a. producenta.

b. autoryzowanego dytrybutora sprzętu.

c. oferenta z podanymi danymi umożliwiającymi weryfikację  legalności  kanału dystrybucji sprzętu.

2. Szczegółowy opis zamówienia , 2. Urządzenie UTM, poz. 14.

Wdrożenie urządzenia polegać będzie na włączeniu urządzenia do istniejącej sieci i skonfigurowaniu usług które w fabrycznej konfiguracji urządzenia sa włączone.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu:

Dnia 27.04.2012 r. komisja przetargowa oceniła złożone oferty :

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma VECTO Sp. z o.o  02-668 Warszawa al. Lotników 32/46 uzyskując 100pkt.

Drugą w kolejności jest firma  ZPiZI UNIPOL SERWIK DOMINIK 00-389 Warszawa ul. Smulikowskiego 1/3 która uzyskała 91pkt.

Trzecia oferta Frmy THOMAS IT Paweł Miarczyński 40-078 Katowice ul. Plac Wolności 11 została odrzucona  (Art 89 ust.1 pkt. 2 Pzp) ponieważ jej treść nieodpowiada treści SIWZ.

Przewodniczący komisji przetargowej  Mariusz Drąg.