Rok 2016

Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu NCBiR

Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu NCBiR z dniem 2 września 2016 została anulowana.