Pamiętamy

Niniejsza podstrona jest prowadzona na zasadzie realizacji §9 Statutu Politechniki Warszawskiej, którego ustęp 2 mówi „Politechnika Warszawska troszczy się o zachowanie pamięci o zasłużonych pracownikach…”. Upamiętnione tu osoby były związane z jednostkami organizacyjnymi Politechniki Warszawskiej zajmującymi się naukowo lub dydaktycznie zagadnieniami organizacji i zarządzania, kształtując tradycję obecnego Wydziału Zarządzania.

Poszukujemy informacji do sporządzenia indywidualnych biogramów osób ze spisu, z którym można się zapoznać tutaj.

Poniższa lista oraz opisy biograficzne poszczególnych osób są poddawane systematycznej aktualizacji. Każdego, kto jest w posiadaniu informacji, jakich dotąd tu nie zamieszczono, bardzo prosimy o przesyłanie ich do administratora strony internetowej Wydziału Zarządzania na adres mailowy komunikacja.wz@pw.edu.pl

Odeszli od nas

Piotr Drzewiecki (1865 - 1943) Karol Adamiecki (1866 - 1933) Zygmunt Rytel (1880 - 1947)
Stanisław Guzicki (1892 - 1976) Feliks Krawczyński (1913 - 1999) Zygmunt Zbichorski (1914 - 2002)
Jerzy Piekutowski (1915 - 1986) Seweryn Chajtman (1919 - 2012) Romuald Wołk (1920 - 2011)
Jan Bursche (1921 - 2000) Stanisław Grzybowski (1922 - 1993) Mieczysław Dworczyk (1923 - 2010)
Alexander Klaniulc (1924 - 2008) Władysław Teisseyre (1924 - 2021) Wojciech Jaworski (1927 - 2015)
Jacek Karpiński (1927 - 2010) Stanisław Lis (1928 - 2018) Zbigniew Gackowski (1929 - 2013)
Ludwik M. Uzarowicz (1930 - 1996) Ryszard Farfał (1930 - 1997) Jerzy Huk (1930 - 2000)
Wiesław Grudzewski (1933 - 2018) Dariusz Niziałek (1935 - 2009) Tadeusz Popończyk (1939 - 2021)
Jacek Skierniewski (1940 - 2021) Wiesław Nosowski (1941 - 2021) Edward Kindlarski (1943 - 1996)
Michał Krawczyński (1946 - 2020) Marek Siudak (1947 - 2000) Antoni Rakoczy (1947 - 2020)
Tadeusz Kołodziej (1948 - 2017) Irena Hejduk (1949 - 2018) Leszek Wrzesiński (1952 - 2015)
Tadeusz Kubik (1952 - 2020) Erazm Ursyn-Pruszyński (1953 - 2018) Andrzej Stępień (1953 - 2021)
Anna Sankowska (1981 - 2015) Helena Bulińska-Stangrecka (1981 - 2021) Wiesław Lenard (? - 2010)
Joanna Rowińska (? - 2012) Michał Junosza-Stępowski (? - 1995) Michalina Strzemień (? - 2001)
Janina Grabowska (? - 2013) Stefan Filipkowski (? - ?)