Bałuk Jacek, dr inż.

współpracownik
 • Pokój: 44

Informacje dydaktyczne

Działalność dydaktyczna:

 • organizacja i zarządzanie produkcja
 • podstawy organizacji produkcji
 • projektowanie systemów produkcyjnych
 • organizacja procesów montażu
 • wybrane zagadnienia organizacji produkcji
 • wartościowanie pracy
 • metody i techniki organizatorskie

Tematyka prac przejściowych:

 • projekt organizacji gniazda obróbki mechanicznej określonej klasy części maszyn
 • projekt organizacji linii montażu wybranego wyrobu
 • analiza i ocena poziomu organizacji wybranych stanowisk roboczych
 • projekt organizacji wybranego stanowiska roboczego
 • analiza i ocena stosowalności wybranych technik organizatorskich

Tematyka prac dyplomowych:

 • projekt organizacji obróbki korpusów w Fabryce Obrabiarek Precyzyjnych PONAR AVIA
 • projekt organizacji montazu frezarek w Fabryce Obrabiarek Precyzyjnych PONAR AVIA
 • projekt organizacji produkcji amunicji myśliwskiej w ZM MESKO
 • projekt organizacji wydziału mechanicznego w ZM Mesko
 • projekt systemu informacyjnego głównych funkcji zarządzania w placówkach usług telekomunikacyjnych
 • projekt taryfikatora płac w FŁT Krasnik
 • projekt organizacji technicznego przygotowania produkcji w Thomson Polkolor

Działalność naukowo-badawcza:

 • organizacja i zarzadzanie produkcja
 • projektowanie organizacyjno-technologiczne zakładów przemysłowych
 • organizacja pracy
 • organizacja procesów montażu

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW