Certyfikacja IPMA-Student

IPMA (International Project Management Association) ma wieloletnie doświadczenie w budowie profesjonalnego systemu oceny kompetencji w zakresie zarządzania projektami, zarówno osób jak i całych organizacji. Międzynarodowy system certyfikacji IPMA 4-L-C jest powszechnie rozpoznawany i stosowany przez wiele firm w procesach rekrutacji pracowników, budowania ścieżek rozwoju pracowników i doskonalenia dojrzałości projektowej organizacji.

Certyfikat IPMA-Student stanowi z jednej strony podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami, z drugiej - obiektywne i rozpoznawalne przez pracodawców świadectwo posiadanych kwalifikacji, kwalifikacji które są uniwersalne, niezależne od branży.

 

Kto może przystąpić do egzaminu IPMA-Student?

Do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student przystąpić mogą:

• Studenci oraz

• Absolwenci (nie później niż rok od daty uzyskania dyplomu)

akredytowanych na uczelni ścieżek edukacji (kierunków studiów/specjalności/studiów podyplomowych).

 

Jak wygląda egzamin IPMA-Student?

• Test online (Quiz) na platformie www.ipma-student.pl.

• 104 pytania jednokrotnego wyboru, spośród których prawidłowa jest najlepsza możliwa odpowiedź.

• 100 minut na rozwiązanie testu.

• Pytania dotyczą 26 Elementów Kompetencji IPMA (po 4 pytania na każdy Element Kompetencji zdefiniowany w Przewodniku IPMA-Student ed. 2.0).

• Zaliczenie pojedynczego Elementu Kompetencji to prawidłowa odpowiedź na min. 2 z 4 pytań.

• Certyfikat IPMA-Student uzyskasz, gdy zaliczysz min. 80% Elementów Kompetencji.

 

Jak przygotować się do egzaminu?

Zapoznaj się z portalem https://ipma-student.pl/.

• Na portalu dostępne są quizy demonstracyjne IS2-DEMO, które możesz rozwiązać, zanim jeszcze zdecydujesz się na kontakt z Koordynatorem ds. IPMA-Student na Twojej uczelni.

• Jeśli jesteś zainteresowany certyfikacją, powiedz o tym swojemu Koordynatorowi. Biuro IPMA Polska utworzy dla Ciebie konto na portalu, dzięki czemu będziesz mieć dostęp do większej ilości quizów w kursie IS2-AJS.

Zapoznaj się z Przewodnikami IPMA-Student ed. 2.0

• Przewodnik IPMA-Student ed.2.0 Wytyczne kompetencji (opis wymaganych kompetencji).

• Przewodnik IPMA-Student ed. 2.0 Certyfikacja (opis formalnych wymagań procedury aplikacyjnej).

• Przewodnik IPMA-Student ed. 2.0 Egzamin (opis formuły egzaminu).

• Przewodnik IPMA-Student ed. 2.0 Literatura (wykaz zalecanej podstawowej literatury).

 

Ile kosztuje certyfikacja?

• Koszt egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student wynosi 300 zł brutto (numer konta oraz szczegóły dotyczące dokonywania wpłat znajdują się na portalu).

• Aby przystąpić do egzaminu, musisz wypełnić i przesłać do nas formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie wykonania przelewu.

• Po zaliczeniu egzaminu certyfikującego otrzymasz dwa egzemplarze certyfikatu IPMA-Student w wersji elektronicznej (PDF):

• jeden w języku polskim,

• jeden w języku angielskim.

• Istnieje możliwość otrzymania papierowej wersji certyfikatu za dodatkową opłatą. W tym celu skontaktuj się bezpośrednio z Biurem IPMA Polska.