Aktualności

Wydziałowa Rada Samorządu Wydziału Zarządzania wita nowych Studentów!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat misji i zadań WRS WZ.

Kontakt dot. procesów rekrutacji - kandydat.wz@pw.edu.pl

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną wszelkie pytania dotyczące procesu rekrutacji należy kierować na adres mailowy kandydat.wz@pw.edu.pl

lub w godzinach 10.30 - 15.00 pod nr telefonu: +48 695 059 485

Komunikat Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 21.08.2020 r.

Osoby umieszczone na listach osób zakwalifikowanych do wpisu na listę kandydatów na studentów w II turze rekrutacji w Warszawie są wzywane jak najszybszego przesłania przez swoje IKR (zakładka „Moje zgłoszenie -> Przysłanie dokumentów i plików”) kopii (skanu) swojego świadectwa maturalnego do dnia 25 sierpnia (wtorek) godz. 15:00

(nie dotyczy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani w I turze kwalifikacji i załączyli już swoje dokumenty we wcześniej obowiązującym terminie, ich dokumentacja zostanie przeniesiona automatycznie na wydział nowej kwalifikacji).

Komunikat Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 18.08.2020 r.

Osoby umieszczone na listach osób zakwalifikowanych do wpisu na listę kandydatów na studentów w I turze rekrutacji w Warszawie są wzywane jak najszybszego przesłania przez swoje IKR, zakładka „Moje zgłoszenie -> Przysłanie dokumentów i plików” kopii (skanu)swojego świadectwa maturalnego do dnia 20 sierpnia (czwartek) godz. 15:00.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2020/2021 - Informacje Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Zgłoszenia kandydatów na stacjonarne studia pierwszego stopnia odbywają się w terminie od 1 lipca 2020 do 12 sierpnia 2020 r. Zainteresowani kandydaci powinni zarejestrować się w portalu rekrutacyjnym PW , samodzielnie wpisać wyniki egzaminów maturalnych i dokonać opłaty rekrutacyjnej nie później niż w dniu 12 sierpnia 2020 r.

Pierwsza tura kwalifikacji kandydatów odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2019 r.

Dni otwarte 2020 - online

Zapraszamy do wzięcia udziału w wirtualnych spotkaniach!

Chociaż tej wiosny nie możemy się spotkać podczas tradycyjnej imprezy organizowanej na terenie naszej uczelni, to dla kandydatów stojących przed decyzją o wyborze uczelni mamy ciekawą alternatywę. Zapraszamy na wirtualne wydarzenie poświęcone rekrutacji, studiowaniu i wszystkiemu, co związane z życiem studenckim.

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia

W związku z ogłoszeniem przez Centralną Komisję Egzaminacyjną harmonogramu egzaminów maturalnych w roku 2020 informujemy, że zapisy internetowe na studia stacjonarne I stopnia w Politechnice Warszawskiej zostaną otwarte od 1 czerwca (kierunek Architektura) oraz 1 lipca (pozostałe kierunki), a przewidywane zakończenie akcji przyjęć na te studia to koniec sierpnia 2020 r.

Komunikat dla kandydatów na studia

W związku z ogłoszoną informacją Ministra Edukacji Narodowej o przesunięciu egzaminów maturalnych informujemy, że Politechnika Warszawska wprowadzi takie zmiany organizacyjne w procesie rekrutacji na studia, aby kandydaci będący tegorocznymi maturzystami nie znaleźli się w sytuacji mniej korzystnej niż maturzyści z lat ubiegłych.

Kilka ważnych informacji od Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Przedstawiamy zbiór informacji dla naszych przyszłych Studentów. 

Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Zarządzania - przedłużenie terminu

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna informuje:

Do 13 września 2019 r. został przedłużony termin zapisów na następujące kierunki studiów:

Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Zarządzania - wyniki I tury

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna informuje że zostały zatwierdzone wyniki I tury kwalifikacji na studia niestacjonarne I stopnia oraz studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.

W systemie rekrutacyjnym kandydaci mogą sprawdzić swój status w indywidualnym profilu kandydata. Na stronie Wydziału opublikowane zostały także listy z numerami kandydatów przyjętych na studia.

Dziekan Wydziału Zarządzania w Wirtualnej Katedrze Etyki i Prawa

Dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW od 31 lipca 2019 r. jest członkiem Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa. 

Kandydacie - złóż dokumenty - Lista zakwalifikowanych

Jeśli jesteś na liście kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów w II turze rekrutacji, jak najszybciej złóż wymagane dokumenty od 19 lipca (piątek) do 22 lipca (poniedziałek).

Dokumenty przyjmujemy w Biurze Obsługi Kandydatów, przy ul. Narbutta 85, Gmach Nowy Technologiczny, pok. 5 w godzinach 9.00 – 15.00.

Wymagane dokumenty

Składanie dokumentów na studia stacjonarne w roku akademickim 2019/2020

Jeśli jesteś na liście zakwalifikowanych na studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2019/2020, czekamy na Twoje dokumenty na Wydziale Zarządzania w dniach 12, 15, 16, 17 lipca 2019 r. w godz. 9:00–15:00 w siedzibie Wydziału Zarządzania przy ul. Narbutta 85.

Dokumenty złóż w Biurze Obsługi Kandydatów, w pok. nr 5.

Wyniki rekrutacji - Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Zarządzania

Osoby umieszczone na listach kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów w I turze rekrutacji są wzywane do złożenia wymaganych dokumentów od dnia 12 lipca (piątek) do dnia 17 lipca (środa).

Dokumenty będą przyjmowane w Biurze Obsługi Kandydatów, przy ul. Narbutta 85, Gmach Nowy Technologiczny, pok. 5 w godzinach 9.00 – 15.00.

Wymagane dokumenty

Niezbędnik Nowego Studenta WZ

Dostałaś/eś się na Wydział Zarządzania? Gratulacje! Przed Tobą fantastyczny czas wypełniony inspirującymi zajęciami z topową kadrą akademicką. Podobnie jak w zeszłym roku publikujemy nasz Niezbędnik, zaktualizowany o nowe informacje.