Rekrutacja na kierunek Zarządzanie oraz Inżynieria Zarządzania została przedłużona do 12 września 2022 r.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna informuje że wyniki kwalifikacji na studia zostaną ogłoszone 15 września.

Kandydaci, którzy nie przekazali wszystkich wymaganych dokumentów w I turze proszeni są o dostarczenie dokumentów do 12 września.

Kliknij po więcej szczegółów.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna informuje:

 • Do 12 września 2022 r. został przedłużony termin zapisów oraz termin składania dokumentów na studia:

Z – Zarządzanie

 • I stopień, studia niestacjonarne
 • II stopień, studia stacjonarne
 • II stopień, studia niestacjonarne

IZ – Inżynieria Zarządzania

 • I stopień, studia niestacjonarne
 • II stopień, studia niestacjonarne

 

Procedura rekrutacji

składa się z następujących kroków:

1. Zarejestrowania kandydata w ogólnouczelnianym systemie informatycznym – irk.pw.edu.pl (opłata 85 zł.)

2. Dostarczenia dokumentów na Wydział:

 • Terminy dostarczania dokumentów do Biura Obsługi Kandydatów w II turze rekrutacji:

- 06.09 (wtorek) godz. 11.00 – 14.30

- 09.09 (piątek) godz. 15.00 – 18.00

- 12.09 (poniedziałek) godz. 10.00 – 14.00

 • ul. Narbutta 85 pok. 5 (parter)

Kandydatów na studia niestacjonarne I-go stopnia prosimy o przygotowanie:

 • kserokopii świadectwa dojrzałości (matura) - oryginał świadectwa dojrzałości (matura) do wglądu,
 • dokumentu tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualnych fotografii (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem - dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR.

Kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia prosimy o przygotowanie:

 • kserokopii dyplomu ukończenia studiów -  oryginał dyplomu ukończenia studiów (do wglądu) - dyplom musi być podpisany,  
 • oryginału zaświadczenia o obronie (jeżeli Kandydat nie ma wydanego dyplomu ukończenia studiów),
 • kserokopii suplementu do dyplomu lub karty przebiegu studiów,
 • życiorysu (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,,
 • formularza deklaracji znajomości języka angielskiego - angielski (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11,66 kB)
 • formularza deklaracji różnic programowych - do pobrania dla kierunków
 • Zarządzanie (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14,67 kB)
 • Inżynieria Zarządzania (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 25,32 kB)
 • dokumentu tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualnych fotografii (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem - dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR – dotyczy to tych kandydatów, którzy nie mają legitymacji studenckiej PW

Szczegółowe zasady przyjmowania kandydatów na studia II stopnia: https://wz.pw.edu.pl/Kandydat/Studia-stopnia-drugiego-rekrutacja-2022-23 

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Upoważniona osoba musi mieć ze sobą (oprócz wymaganych dokumentów wymienionych powyżej) wypełniony przez zakwalifikowanego kandydata formularz pełnomocnictwa (link do pobrania formularza poniżej). Osoba upoważniona musi wylegitymować się także swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów.

Formularz pełnomocnictwa nie wymaga potwierdzenia notarialnegoPlik do pobrania - pełnomocnictwo