Studia stopnia drugiego – rekrutacja 2022/23

Zarządzanie - studia magisterskie

Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie przygotowują absolwentów do pełnienia ról kierowniczych średniego i wyższego poziomu zarządzania w przedsiębiorstwach międzynarodowych, działających w kraju lub globalnie.

Inżynieria Zarządzania - studia magisterskie

Absolwent jest gotowy do kierowania zespołami projektowymi czy portfelami projektów, ukierunkowanymi na wdrażanie innowacji technologicznych, w szczególności w zakresie automatyzacji funkcji i procesów, wdrażania nowych technologii oraz zarządzani zespołami mieszanymi (ludzie i roboty). W sposób unikatowy łączy przygotowanie inżynierskie z umiejętnościami i kompetencjami menedżerskimi.

Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej - studia magisterskie

Studia przygotowują do pełnienia odpowiedzialnej roli koordynatora bezpieczeństwa. Studenci uczą się pracować i kierować zespołem, planować i realizować złożone projekty, dobierać właściwe narzędzia i metody wspomagające, szacować opłacalność i racjonalność przedsięwzięć w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. Zatrudnienie możliwe jest zarówno w jednostkach o rozbudowanej strukturze technicznej i organizacyjnej, wymagających planowego zarządzania bezpieczeństwem, jak i w administracji publicznej ukierunkowanej na zagadnienia bezpieczeństwa.

Prace nad programem studiów stacjonarnych finansowane ze środków programu NERW2 w ramach Zadania 1 - Uruchomienie nowego kierunku studiów I i II stopnia „Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej”