Administracja Wydziału

Zespół Wsparcia Projektów

Zespół Wsparcia Projektów został powołany Decyzją nr 12/2018 Dziekana Wydziału Zarządzania z dnia 17 września 2018 r.

Celem zespołu jest wsparcie działań prowadzonych przez pracowników, doktorantów oraz studentów Wydziału Zarządzania w procesie pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych, edukacyjnych finansowanych w całości lub w części ze środków zewnętrznych.

Wykaz konkursów do których można aplikować