Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca w ramach programu Erasmus+

Z radością informujemy o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na semestr letni roku akademickiego 2021/22.

Ważna informacja - zajęcia czwartkowe we wtorek

W semestrze zimowym: 19.10.2021 r. (wtorek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w czwartek

Warsztaty analityczne - strategie marketingowe (14.10.2021), Podstawy marketingu (15.10.2021)

Szanowni Studenci informujemy, że zajęcia prowadzone przez Pana M. Radka z uwagi na zwolnienie lekarskie w dniach 14-15.10.2021 nie odbędą się. 

Zajęcia odpracowane zostaną w terminie i trybie ustalonym z prowadzącym. 

matematyka - dr Elena Konetskaia - Inżynieria Zarządzania, Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej

Szanowni Studenci, 

informujemy, że zajęcia z matematyki prowadzone przez dr Elenę Konetskaia w najbliższym tygodniu (środa, piątek) nie odbędą się z powodu choroby. Zajęcia odpracowane zostaną w terminie ustalonym z prowadzącym. 

Informacja dotycząca podpisywania ślubowań

Podpisywanie ślubowań (Immatrykulacji) jest obowiązkiem każdego nowego Studenta. Dopiero po wypełnieniu tego obowiązku Student zyskuje pełnię praw. Dlatego też Dziekanat ds. Studiów uprzejmie informuje:

Warsztaty Projektowe - Audyt przedsiębiorstwa

Uprzejmie informujemy, że zajęcia dla grupy MS-3.1 z przedmiotu "Warsztaty Projektowe - Audyt przedsiębiorstwa" w dniu dzisiejszym w godzinach 16:15 - 18:00 nie odbędą się. 

Zasady bezpieczeństwa w nowym roku akademickim.

W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie pandemii COVID-19 przypominamy, że w przypadku korzystania z części wspólnych w budynku należy zachować dystans oraz zasłaniać nos i usta.

dr inż. Artur Gąsiorkiewicz - 7.10.2021

Szanowni Studenci, 

informujemy, że w dniu 7 października zajęcia z dr inż. Arturem Gąsiorkiewiczem nie odbędą się z powodu choroby. Zajęcia odpracowane zostaną w terminie uzgodnionym z prowadzącym. 

Szkolenie BHP dla nowych Studentów

Jeśli zajęcia pokrywają się ze szkoleniem BHP, uprzejmie prosimy o udział w szkoleniu z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wykładowcy zostali poinformowani o możliwych kolizjach. 

mgr Dionizy Smoleń - Modele biznesu - 7.10.2021

Szanowni Studenci, 

informujemy, że w dniu 7.10.2021 ćwiczenia z mgr Dionizym Smoleniem nie odbędą się. Zajęcia odpracowane zostaną w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

mgr inż. Wioletta Lipka - aktualizacja

Szanowni Studenci, 

Informujemy że do 10.10.2021 mgr inż. Wioletta Lipka przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zajęcia odpracowane zostaną w terminach ustalonych z prowadzącym. 

Komunikat dla osób przyjętych na studia w rekrutacji sierpień-wrzesień 2021 na Wydział Zarządzania PW

Studia stacjonarne II-go stopnia

Studia niestacjonarne I-go i II-go stopnia.

sala 107/4

Szanowni Studenci, 

uprzejmie informujemy, że zajęcia zaplanowane w sali 107/4 z uwagi na planowany remont realizowane będą w sali 107/1. 

Poradnik dla kandydatów na studia i studentów PW

Prezentujemy publikację Działu Badań i Analiz „Jak w pełni wykorzystać czas studiów? Rady absolwentów Politechniki Warszawskiej dla kandydatów na studia i studentów”, skierowaną do przyszłych oraz obecnych studentów PW.

Wystartowała rekrutacja do projektu mpiBIM!

Rusza nabór do kolejnej edycji „Międzywydziałowego projektu interdyscyplinarnego BIM – mpiBIM”.

Najważniejsze informacje dla nowych Studentów.

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022, przedstawiamy zbiór najważniejszych informacji dla Studentów pierwszego roku.

Budownictwo ogólne - ZBiK – 5 semestr

Szanowni Studenci,

Uprzejmie informujemy, że zajęcia projektowe z przedmiotu Budownictwo ogólne rozpoczną się po 2 listopada. Do tego czasu – cała grupa spotyka się w poniedziałki (godz. 12.15-14.00) oraz we wtorki (godz. 8.15-10.00) na zajęciach wykładowych. Terminy i sposób odpracowania zajęć projektowych przedstawione zostaną na zajęciach. 

Nabór na kolejną edycję ATHENS

Trwa nabór na wyjazdy w ramach Programu ATHENS w sesji Listopad 2021 (która odbędzie się w dniach 13-20.11.2021 r.).

jednorazowe zmiany w planie - szkolenie BHP

Szanowni Studenci, 

w dniach 6.10.2021 (środa), godz. 8.15-14.00 oraz 8.10.2021 (piątek), godz. 16.15-20.00 w sali NT301 organizowane są szkolenia BHP dla studentów 1 semestrów. Zajęcia tam zaplanowane jednorazowo odbędą się w innych salach. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami:

grupa IS-3.2; MS-1.2; IZ-1

Szkolenie BHP dla studentów I roku studiów - 1 semestr

Szanowni Studenci, 

zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń BHP.

Plany zajęć - aktualizacja

Szanowni Studenci,

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi planami zajęć.

dr hab. inż. Marek Kisilowski - konsultacje 17.09.2021

Szanowni Studenci, 

uprzejmie informujemy, że w dniu 17 września dr hab. inż. Marek Kisilowski dyżur rozpocznie o godzinie 16. 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2021 Dziekana WZ konsultacje dotyczące prowadzonych zajęć dydaktycznych odbywać będą się do godziny 18. 

mLegitymacja studencka na PW

Nasi studenci mogą zamawiać mobilne wersje legitymacji studenckich. Moduł jest dostępny w systemie USOSweb.

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE - zaliczenie poprawkowe wykładów, godziny rozpoczęcia.

Szanowni Studenci, 

przedstawiamy terminy zaliczenia poprawkowego z przedmiotu Zachowania organizacyjne.

kolokwium poprawkowe - Analiza matematyczna, Algebra - aktualizacja

Szanowni Studenci, 

przedstawiamy terminy kolokwium poprawkowego z przedmiotów Analiza matematyczna oraz Algebra.