Kontakt i lokalizacja

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
ul. Narbutta 85
02-524 Warszawa
(Gmach Nowy Technologiczny)

BIURO DZIEKANA
tel.: 22 849 94 43
tel.: 22 234 84 32

tel.: 60 999 99 80
sekretariat.wz@pw.edu.pl
pok. 137

DZIEKANAT ds. STUDIÓW
tel.: 22 849 94 68
tel.: 22 234 84 14
dziekanat.wz@pw.edu.pl
pok. 104, 105

DZIEKANAT ds. STUDENCKICH
tel.: 22 234 86 94
student.wz@pw.edu.pl
pok. 5

BIURO OBSŁUGI KANDYDATÓW
tel.: 22 234 86 94
tel.: 22 234 85 85
kandydat.wz@pw.edu.pl
pok. 5

BIURO OBSŁUGI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
tel.: 22 234 85 85
podyplomowe.wz@pw.edu.pl
pok. 5

BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
tel.: (+48) 22 234 82 77
international.wz@pw.edu.pl
pok. 43

BIURO OBSŁUGI DOKTORANTÓW
tel.: 22 234 85 85
doktorant.wz@pw.edu.pl 
pok. 5

BIURO ds. PLANOWANIA I ROZLICZEŃ DYDAKTYKI
tel. (22) 234 82 99
pok. 135

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY
tel.: 22 234 86 10
pok. 140a

DZIAŁ EKONOMICZNY
tel.: 22 234 82 39
e-mail: Bozena.Skowron@pw.edu.pl
pok. 45 

LABORATORIUM INFORMATYKI
tel.: 22 234 83 58
pok. 111A