Aktualności

Informacje dot. stypendiów

Kiedy będą znane kwoty stypendiów?

- Na koniec miesiąca kwoty ogłosi Rektor. Dopiero po tym ogłoszeniu będziemy mogli zając się tworzeniem decyzji oraz zwołać ostateczne posiedzenie Komisji Stypendialnej.

Kiedy będą wypłacane stypendia?

- Planowo na koniec listopada ale pod warunkiem odebrania decyzji przez studenta. Decyzje powinny być gotowe w połowie listopada. Zamieścimy tutaj stosowne ogłoszenie.

...więcej w notatce

Stypendium pod choinkę 2021

Szukamy zaangażowanych, aktywnie promujących Politechnikę i budujących jej wizerunek studentów i doktorantów. Jeśli bierzesz udział w konkursach naukowych, sportowych lub artystycznych, działasz w kole naukowym, uczestniczysz w różnorodnych projektach, a być może także popularyzujesz naukę wśród dzieci i dorosłych — prześlij swoje zgłoszenie!

Termin ogłoszenia wstępnych list rankingowych

Wstępne listy rankingowe zostaną ogłoszone 27 października 2021 r. przed pokojem nr 5 oraz tutaj na stronie.
Od tego dnia będą mieli Państwo czas do 3 listopada na zgłaszanie uwag oraz źle wyliczonych średnich osobiście lub na adres student.wz@pw.edu.pl

Kryteria tworzenia list rankingowych na rok akademicki 2021/2022

Plik do pobrania:

Forma i tryb składania wniosków stypendialnych

Wnioski o stypendia można składać w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5 (parter) od 4 do 15 października tylko w godzinach otwarcia dziekanatu. Wnioski o przyznanie stypendium rektora oraz socjalne należy składać w wersji papierowej (wypełnione na komputerze) a zapomogi i wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych można składać przez system USOSweb lub w wersji papierowej. Osoby składające wnioski są proszone o sprawdzenie ich poprawności oraz kompletności przed przyjazdem na wydział. (po więcej informacji kliknij tytuł)

Nowy regulamin stypendialny już dostępny!

Zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem stypendialnym oraz wnioskami: https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego

Wnioski należy składać w dniach 4.10 - 15.10 w pokoju nr 5 (ul. Narbutta 85). Godziny pracy zostaną ogłoszone przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Stypendia m.st Warszawy im. Jana Pawła II dla studentów!

Jak co roku studenci z warszawskich uczelni mogą się ubiegać o stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami 17. edycji programu!
Rekrutacja dla studentów potrwa do 10 października! 

Podania o rozłożenie czesnego na raty w sem. zimowym r. ak. 2021/22

Termin składania podań dla I semestru upływa 30 września 2021 roku.

Pozostałe semestry mogą składać podania do 10 października 2021 roku.

Udokumentowane podania należy wysyłać na adres: student.wz@pw.edu.pl

Formularze do pobrania tutaj: https://www.wz.pw.edu.pl/Studia/Oplaty-za-studia-niestacjonarne

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2021/2022

Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 1 czerwca 2021 roku. 

Ostateczna lista rankingowa

Ogłaszamy ostateczną listę rankingową. Na liście znajdują się tylko osoby, które otrzymają stypendium rektora.

Wstępna lista rankingowa - II stopień Inżynieria Zarządzania

Wstępne listy rankingowe to takie, na których mogą być robione korekty średniej oraz poprawiane błędy na wniosek studenta bez składania odwołania. Zachęcamy to sprawdzania listy oraz przeliczenia średniej.

Uwagi można zgłaszać do 19.03 (piątek) na adres: student.wz@pw.edu.pl. Po tym terminie nie będzie możliwości modyfikacji list.

Campus Ambassador albo staż? Danfoss rekrutuje!

Oferta staży w firmie Danfoss.

Komunikat o stypendiach od semestru letniego

Wnioski o stypendia rektora za wyniki w nauce, od semestru letniego, mogą składać tylko studenci przyjęci na studia od lutego 2021 r. tj. studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania. Wnioski należy składać w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5 (parter). 

Częściowe umorzenie kredytu studenckiego (lista najlepszych absolwentów 2020 r.)

Osoby, które znalazły się na poniższych listach mają możliwość częściowego umorzenia kredytu na podstawie wydanego zaświadczenia.

Zapotrzebowanie na zaświadczenie proszę zgłaszać na adres: student.wz@pw.edu.pl

Zaświadczenia są podpisywane przez Rektora.

Wysyłanie decyzji pocztą

Osoby, które już teraz wiedzą, że nie będą w stanie odebrać decyzji do 9 grudnia proszone są o przesłanie prośby na adres: student.wz@pw.edu.pl o wysyłkę decyzji pocztą.

Decyzje będą przesyłane listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Adres, który będzie użyty to ten na wniosku lub w systemie USOS (po wcześniejszej informacji od Państwa).

Pod uwagę będą brane tylko wiadomości wysłane z domeny PW.

Odbiór decyzji stypendialnych

Od dnia 1 do 9 grudnia 2020 roku zapraszamy po odbiór decyzji stypendialnych do Dziekanatu ds. Studenckich pok. 5. Po tej dacie nieodebrane decyzje zostaną wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Proszę mieć ze sobą dowód osobisty.

Proszę zapoznać się z godzinami przyjęć w dalszej części wiadomości:

Wysokości świadczeń dla studentów PW na rok akademicki 2020/2021

Znamy już wysokości świadczeń dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Ostateczne listy rankingowe

Przedstawiamy ostateczne listy rankingowe zatwierdzone przez OKS.

Wstępne listy rankingowe

Ogłaszamy wstępne listy rankingowe. Wstępne listy rankingowe to takie, na których mogą być robione korekty średniej oraz poprawiane błędy. Zachęcamy to sprawdzania list.

Uwagi można zgłaszać do 13.11 (piątek) na adres: student.wz@pw.edu.pl. Po tym terminie nie będzie możliwości modyfikacji list.

Stypendium pod choinkę

Rozpoczynamy nabór zgłoszeń do kolejnej edycji akcji, w ramach której nagradzamy studentów i doktorantów wyjątkowo zaangażowanych w życie uczelniane i promowanie nauki. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 listopada.

Na otrzymanie stypendium mają szansę osoby, które swoimi działaniami przyczyniają się do naukowych prowadzonych na PW. Nie mniej ważna będzie ocena działalności popularyzatorskiej – także tej prowadzonej wśród najmłodszych i młodzieży.wzmacniania pozytywnego wizerunku PW. Kapituła będzie więc zwracała uwagę m.in. na to, jak wygląda aktywność kandydatów w kołach i organizacjach studenckich i w jaki sposób przyczyniają się oni do promowania badań 

Przedłużone terminy dotyczące składania wniosków stypendialnych

Wnioski o przyznanie stypendium rektora, socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych można składać do dnia 26 października 2020 r. (poniedziałek) w pokoju nr 5 Dziekanat ds. Studenckich.

Decyzje o rozłożeniu płatności za studia na raty

W tabeli znajdują się decyzje o rozłożeniu płatności na dwie raty.

Ważna informacja dot. składania wniosków o przyznanie stypendium rektora

Średniej na wnioskach o stypendium naukowe nie trzeba potwierdzać w dziekanacie ds. studiów.

Osoby, które obecnie dostały się na studia magisterskie z innej uczelni proszone są o dołączenie kserokopii suplementu do dyplomu.

Forma i tryb składania wniosków stypendialnych

Wnioski o stypendia można składać w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5 (parter) od 5 do 16 października tylko w godzinach otwarcia dziekanatu (proszę sprawdzać godziny pracy na bieżąco). Wnioski o przyznanie stypendium rektora oraz socjalne należy składać w wersji papierowej (wypełnione na komputerze), a zapomogi i wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko przez system USOSweb. Osoby składające wnioski są proszone o sprawdzenie ich poprawności oraz kompletności przed przyjazdem na wydział. Prosimy o zasłanianie nosa i ust, używanie płynów dezynfekcyjnych oraz o przestrzeganie procedur panujących w budynku. (po więcej informacji kliknij tytuł)

Składanie wniosków o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/skladanie-wnioskow-o-stypendium-ministra-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021

Przygotowane do podpisu elektronicznego Rektora wnioski, należy przekazać do dnia 20 października br.

Wniosków o stypendium ministra proszę nie mylić z wnioskami o stypendium rektora.