Aktualności

Aplikacja na sesję ATHENS w Listopadzie 2023

Zapraszamy do udziału w 5-dniowym intensywnym kursie i programie kulturalnym European Dimension Activities, organizowanym w jednej z czołowych europejskich uczelni technicznych!

Koblenz University of Applied Sciences

W dniach 19.06-23.06 mieliśmy przyjemność gościć na Wydziale Zarządzania p. Sophię Sturm, specjalistę ds. międzynarodowych z Koblenz University of Applied Sciences.

Wizyta studentów WZ w Inkubatorze Innowacyjności CINN

W dniu 6.06.2022 studenci przedmiotu „E-biznes” odwiedzili Inkubator Innowacyjności PW.

Składanie wniosków na o przyznanie stypendium im. M. Króla

Do dnia 19 czerwca br. można składać wnioski o przyznanie stypendium im. M. Króla na rok akademicki 2023/2024.

Webinar "Wstyd - o czym chce Ci powiedzieć?”,

Studenci Dla Zdrowia oraz The Presja zapraszają na webinar "Wstyd – o czym chce Ci powiedzieć?". Jest to wydarzenie, które zagłębia się w złożoną i często niekomfortową emocję, jaką jest wstyd. Wstyd jest silnym uczuciem, które może wynikać z różnych sytuacji, takich jak odrzucenie społeczne, porażka osobista czy moralne przewinienia.

Spotkanie z przedsiębiorstwem P&G (Procter & Gamble Company)

Zapraszamy studentów Wydziału Zarządzania do odwiedzenia stoiska P&G w środę (17.05.2023) w godzinach 9-16 na pierwszym piętrze przy dziekanacie (Gmach Nowy Technologiczny). Będzie to doskonała możliwość do zapoznania się z przedsiębiorstwem, zadania jego przedstawicielom pytań dotyczących praktyk, możliwości zatrudnienia, podjęcia współpracy w ramach pracy dyplomowej. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Webinar “Za syrenami – relacja z pierwszej ręki z życia ratownika medycznego Janka Świtały”

Studenci Dla Zdrowia oraz Wampiraida – projekty Niezależnego Zrzeszenia Studentów zapraszają na webinar “Za syrenami – relacja z pierwszej ręki z życia ratownika medycznego Janka Świtały”.

Ostateczna lista rankingowa zatwierdzona przez OKS

Ogłaszamy ostateczną listę rankingową zatwierdzoną przez Odwoławczą Komisję Stypendialną.

Decyzje dot. stypendium rektora oraz socjalnych będą wydawane od 28.03 (wtorek).
Decyzje negatywne również należy odebrać. Dopiero po odebraniu decyzji można odwołać się do OKS.

Wstępna lista rankingowa dla kierunku Inżynieria Zarządzania II st, studia stacjonarne

Ogłaszamy wstępną listę rankingową. Wstępna lista rankingowa to taka, na której mogą być robione korekty średniej oraz poprawiane błędy. Zachęcamy to sprawdzenia listy. Pozycja na liście nie jest ostateczna i może ulec zmianie.

Uwagi można zgłaszać do 20.03 (poniedziałek) na adres: student.wz@pw.edu.pl lub osobiście w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5. Po tym terminie nie będzie możliwości modyfikacji listy. 

Komunikat o stypendiach od semestru letniego 2022/2023

Wnioski o stypendia Rektora za wyniki w nauce, od semestru letniego, mogą składać tylko studenci przyjęci na studia od lutego 2023 r. tj. studenci studiów stacjonarnych II stopnia. Wnioski należy składać w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5 (parter) od 20.02 do 06.03 w godzinach przyjęć.

Nowa kwota uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego od semestru letniego

Kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium od 20 lutego 2023 r. wynosi: 1 294,40 zł

Wnioski o przyznanie stypendium od marca 2023 można składać od 20 lutego do 6 marca włącznie

Stypendium pod choinkę 2022

Jest ich piętnaścioro – aktywnych naukowo, artystycznie, sportowo i społecznie, zaangażowanych w promowanie naszej Uczelni i popularyzację nauki. To studenci i doktoranci PW – tegoroczni laureaci Stypendium pod choinkę, a wśród nich studentka WZ - Julia Janiszewska.

Zapraszamy po odbiór decyzji stypendialnych od piątku 18.11 od godz. 15.00

Decyzje będą do odebrania w pok. 5. Wszystkie decyzje należy odebrać do 5 grudnia br. 

Decyzje dot. wniosków złożonych przez system USOSweb będą dostępne w następnym tygodniu.

Decyzje dot. zapomóg zostaną podjęte na kolejnym posiedzeniu Wydziałowej Komisji Stypendialnej. 

Wysokość świadczeń dla studentów PW na rok akademicki 2022/2023

W załączniku decyzja Rektora PW z dnia 15 listopada 2022 roku.

Informacja z Biura Kanclerza dot. wysokości świadczeń stypendialnych

Uprzejmie informuję, że w związku ze zmianami w składzie władz Rady Doktorantów decyzja Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie ustalenia wysokości świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2022/2023 jest jeszcze w procedowaniu (czeka na akceptację wysokości stawek przez Radę Doktorantów). Przepraszamy za zaistniałe opóźnienie i prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Ostateczne listy rankingowe zatwierdzone przez OKS

Ogłaszamy ostateczne listy rankingowe zatwierdzone przez Odwoławczą Komisję Stypendialną. Osoby nad grubą linią otrzymają stypendia.

Decyzje dot. stypendium rektora będą wydawane od 18.11, godz. 15:00 (piątek).
Decyzje negatywne również należy odebrać. Dopiero po odebraniu decyzji można się odwołać do OKS.

Wstępne listy rankingowe

Ogłaszamy wstępne listy rankingowe. Wstępne listy rankingowe to takie, na których mogą być robione korekty średniej oraz poprawiane błędy. Zachęcamy to sprawdzania list. Pozycja na liście nie jest ostateczna i może ulec zmianie.

Uwagi można zgłaszać do dnia 02.11 (środa) godz. 13.00 na adres: student.wz@pw.edu.pl lub osobiście w Dziekanacie ds. Studenckich. Po tym terminie nie będzie możliwości modyfikacji list. 

Wstępne listy rankingowe zostaną ogłoszone 24.10 po godz. 17.00

Wstępne listy rankingowe zostaną ogłoszone 24.10 po godz. 17.00. Uwagi do wyliczenia średnich będzie można zgłaszać osobiście lub mailowo: student.wz@pw.edu.pl do 2.11 do godz. 13.00.

Ostatnia szansa na złożenie wniosków o przyznanie stypendium Rektora. Wnioski można składać tylko do 14 października.

Przypominamy, że wnioski o przyznanie stypendium Rektora można składać tylko do 14 października. Wnioski można składać od średniej wynoszącej 4,00 (średnia ważona z poprzednich dwóch semestrów). Miejsce składania wniosków: Dziekanat ds. Studenckich. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego oraz zapomogi można składać przez cały rok jednak stypendium zostanie przyznane dopiero od następnego miesiąca po złożeniu wniosku. 

Nowy regulamin stypendialny już dostępny!

Zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem stypendialnym oraz wnioskami: https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego

Wnioski należy składać w dniach 3.10.2022 - 14.10.2022 r. w pokoju nr 5 (ul. Narbutta 85).

Próg dochodowy do stypendium socjalnego: 1051,70 zł

1 ha przeliczeniowy: obwieszczenie Prezesa GUS

Forma i tryb składania wniosków stypendialnych na rok ak. 2022/2023

Wnioski o stypendia można składać w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5 (parter) od 3 do 14 października 2022 r. w godzinach otwarcia dziekanatu ds. studenckich. Wnioski o przyznanie stypendium rektora oraz socjalne należy składać w wersji papierowej (wypełnione na komputerze) a zapomogi i wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych można składać przez system USOSweb lub w wersji papierowej. Osoby składające wnioski są proszone o sprawdzenie ich poprawności oraz kompletności przed przyjazdem na wydział.

Podania o rozłożenie czesnego na raty w sem. zimowym r. ak. 2022/23

Termin składania podań dla pierwszego semestru upływa 27 września 2022 roku.

Termin składania podań dla kolejnych semestrów upływa 10 października 2022 roku.

Stypendium im. Mieczysława Króla na rok akademicki 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że ruszył nabór wniosków o stypendium im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2022/2023. 

Wnioski należy składać w pokoju 112 w Gmachu Głównym PW lub przesyłać na adres e-mail: prorektor.studenci@pw.edu.pl do dnia 24 czerwca 2022 r. 

Regulamin stypendium dostępny tutaj.

Przypominamy jednocześnie, że tegoroczni stypendyści są zobowiązani do złożenia krótkiego sprawozdania (1 strona) w j. angielskim do 31 maja 2022 r. zawierającego informację o sposobie wykorzystania stypendium oraz wpływie tej pomocy na warunki i wyniki studiowania.

Decyzje dot. stypendiów są gotowe do odbioru

Zapraszamy po odbiór decyzji dot. stypendium socjalnego, rektora oraz osób niepełnosprawnych. Decyzje dot. zapomóg będą gotowe do odbioru w systemie USOSweb.

Bezpłatna opieka medyczna dla studentów

Przychodnia Akademicka PW CenterMed oferuje bezpłatną opiekę medyczną dla studentów.

Studencka Infolinia Medyczna: 22 592 48 30

https://centermed.pl/pw/student