Aktualności

Poradnik Stypendialny dla Studentów

Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem Stypendialnym https://sspw.pl/pl/poradnik-stypendialny

Termin na składanie wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego wydłużony do 22 października 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020 ulega przedłużeniu termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora, socjalnego oraz dla osób niepełnosprawnych, jak również tworzenia list rankingowych do 22 października 2019 r.

Nowy regulamin oraz wnioski już dostępne na stronie BSS

Regulamin oraz wnioski są dostępne na stronie: https://www.bss.ca.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego

Nowy regulamin oraz wnioski zostaną opublikowane na stronie BSS najprawdopodobniej jutro tj. 3 października.

Po opublikowaniu regulaminu zostanie przesunięty termin składania wniosków do 22 października 2019 r.

Regulamin oraz wnioski będą dostępne na stronie: https://www.bss.ca.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego

Wyjaśnienie do zaświadczeń z MOPS do stypendium socjalnego (dochód mniejszy niż 528 zł)

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 2019/2020

Studenci i pracownicy Politechniki Warszawskiej mogą wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jednorazowa roczna składka ubezpieczeniowa to 39 zł.

Stypendia 2019/2020

Wnioski o stypendia można składać od 1 do 15 października w pokoju nr 5 NT u p. Eweliny Korzeniowskiej.

Kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymywania stypendium socjalnego: 1 050,00 zł

Dochód z 1 ha przeliczeniowego za 2018 r. wynosi 2 715,00 zł

Średnia ważona z ocen z dwóch ostatnich semestrów uprawniająca do składania wniosku o stypendium za wyniki w nauce: 4,00

Kliknij po więcej informacji.

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Wnioski o stypendium ministra można składać do 17 września 2019 r. w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5. Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z warunkami przyznawania stypendium. Stypendium ministra nie jest tożsame ze stypendium rektora za wyniki w nauce. Wnioski o stypendia za wyniki w nauce można składać przez pierwsze dwa tygodnie października.

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2019/2020

Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni przekazał informację, że do dnia 19 czerwca 2019 r. w Sekretariacie Prorektora ds. Studenckich (Gmach Główny pokój nr 112) można składać wnioski o przyznanie stypendium im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2019/2020.