Aktualności

Zakończyła się druga tura przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia oraz na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Zarządzanie.

Osoby, które nie są zakwalifikowane, a ich status to „oczekuje na decyzję” prawdopodobnie nie dołączyły wymaganych dokumentów bądź nie można odczytać załączonych dokumentów.

Jeżeli ktoś z Państwa chce uczestniczyć w procesie rekrutacji prosimy o wgranie do systemu brakujących dokumentów (każdy z Państwa otrzymał maila z taką informacją).

Listy osób zakwalifikowanych i oczekujących na decyzję:

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia rozpocznie się od 21 września według zamieszczonego harmonogramu

Od 21 września rozpoczynamy działania, związane z procesem rekrutacji, wymagające bezpośredniego kontaktu osób przyjętych na Wydział Zarządzania.

Z uwagi na ograniczenia COVID’19 prosimy o zgłaszanie się kandydatów do pok.5 (budynek przy ul. Narbutta 85, parter) według zamieszczonego poniżej harmonogramu.

Prosimy zachować bezpieczną odległość, w pokoju może przebywać max. jedna osoba. Proszę mieć swój długopis do podpisywania dokumentów.

Dokładne terminy dostarczenia dokumentów na Wydział Zarządzania zostaną ogłoszone do środy.

Dokładne terminy dostarczenia dokumentów na Wydział Zarządzania zostaną ogłoszone do środy.

Zakończyła się pierwsza tura przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia oraz na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Zarządzanie.

W systemie pojawi się dziś komunikat o wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Osoby, które nie są zakwalifikowane, a ich status to „oczekuje na decyzję” prawdopodobnie nie dołączyły wymaganych dokumentów bądź nie można odczytać załączonych dokumentów.

Jeżeli ktoś z Państwa chce uczestniczyć w procesie rekrutacji prosimy o wgranie do systemu brakujących dokumentów (każdy z Państwa otrzymał maila z taką informacją).

Listy osób zakwalifikowanych i oczekujących na decyzję:

Komunikat dla kandydatów na studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Szanowni Państwo, po zarejestrowaniu się w bazie i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej prosimy o przekazanie wymaganych dokumentów (szczegóły poniżej) przez system IKR (termin przesyłania dokumentów 31 sierpnia godz.12).

Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WZ

Informujemy, że zakończona została rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2020/2021.

Poniżej znajdują się listy osób przyjętych na poszczególne kierunki studiów.

Wydziałowa Rada Samorządu Wydziału Zarządzania wita nowych Studentów!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat misji i zadań WRS WZ.

Kontakt dot. procesów rekrutacji - kandydat.wz@pw.edu.pl

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną wszelkie pytania dotyczące procesu rekrutacji należy kierować na adres mailowy kandydat.wz@pw.edu.pl

lub w godzinach 10.30 - 15.00 pod nr telefonu: +48 695 059 485

Komunikat Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 21.08.2020 r.

Osoby umieszczone na listach osób zakwalifikowanych do wpisu na listę kandydatów na studentów w II turze rekrutacji w Warszawie są wzywane jak najszybszego przesłania przez swoje IKR (zakładka „Moje zgłoszenie -> Przysłanie dokumentów i plików”) kopii (skanu) swojego świadectwa maturalnego do dnia 25 sierpnia (wtorek) godz. 15:00

(nie dotyczy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani w I turze kwalifikacji i załączyli już swoje dokumenty we wcześniej obowiązującym terminie, ich dokumentacja zostanie przeniesiona automatycznie na wydział nowej kwalifikacji).

Komunikat Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 18.08.2020 r.

Osoby umieszczone na listach osób zakwalifikowanych do wpisu na listę kandydatów na studentów w I turze rekrutacji w Warszawie są wzywane jak najszybszego przesłania przez swoje IKR, zakładka „Moje zgłoszenie -> Przysłanie dokumentów i plików” kopii (skanu)swojego świadectwa maturalnego do dnia 20 sierpnia (czwartek) godz. 15:00.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2020/2021 - Informacje Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Zgłoszenia kandydatów na stacjonarne studia pierwszego stopnia odbywają się w terminie od 1 lipca 2020 do 12 sierpnia 2020 r. Zainteresowani kandydaci powinni zarejestrować się w portalu rekrutacyjnym PW , samodzielnie wpisać wyniki egzaminów maturalnych i dokonać opłaty rekrutacyjnej nie później niż w dniu 12 sierpnia 2020 r.

Pierwsza tura kwalifikacji kandydatów odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2019 r.

Dni otwarte 2020 - online

Zapraszamy do wzięcia udziału w wirtualnych spotkaniach!

Chociaż tej wiosny nie możemy się spotkać podczas tradycyjnej imprezy organizowanej na terenie naszej uczelni, to dla kandydatów stojących przed decyzją o wyborze uczelni mamy ciekawą alternatywę. Zapraszamy na wirtualne wydarzenie poświęcone rekrutacji, studiowaniu i wszystkiemu, co związane z życiem studenckim.

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia

W związku z ogłoszeniem przez Centralną Komisję Egzaminacyjną harmonogramu egzaminów maturalnych w roku 2020 informujemy, że zapisy internetowe na studia stacjonarne I stopnia w Politechnice Warszawskiej zostaną otwarte od 1 czerwca (kierunek Architektura) oraz 1 lipca (pozostałe kierunki), a przewidywane zakończenie akcji przyjęć na te studia to koniec sierpnia 2020 r.

Komunikat dla kandydatów na studia

W związku z ogłoszoną informacją Ministra Edukacji Narodowej o przesunięciu egzaminów maturalnych informujemy, że Politechnika Warszawska wprowadzi takie zmiany organizacyjne w procesie rekrutacji na studia, aby kandydaci będący tegorocznymi maturzystami nie znaleźli się w sytuacji mniej korzystnej niż maturzyści z lat ubiegłych.

Kilka ważnych informacji od Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Przedstawiamy zbiór informacji dla naszych przyszłych Studentów. 

Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Zarządzania - przedłużenie terminu

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna informuje:

Do 13 września 2019 r. został przedłużony termin zapisów na następujące kierunki studiów:

Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Zarządzania - wyniki I tury

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna informuje że zostały zatwierdzone wyniki I tury kwalifikacji na studia niestacjonarne I stopnia oraz studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.

W systemie rekrutacyjnym kandydaci mogą sprawdzić swój status w indywidualnym profilu kandydata. Na stronie Wydziału opublikowane zostały także listy z numerami kandydatów przyjętych na studia.

Dziekan Wydziału Zarządzania w Wirtualnej Katedrze Etyki i Prawa

Dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW od 31 lipca 2019 r. jest członkiem Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa. 

Kandydacie - złóż dokumenty - Lista zakwalifikowanych

Jeśli jesteś na liście kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów w II turze rekrutacji, jak najszybciej złóż wymagane dokumenty od 19 lipca (piątek) do 22 lipca (poniedziałek).

Dokumenty przyjmujemy w Biurze Obsługi Kandydatów, przy ul. Narbutta 85, Gmach Nowy Technologiczny, pok. 5 w godzinach 9.00 – 15.00.

Wymagane dokumenty

Składanie dokumentów na studia stacjonarne w roku akademickim 2019/2020

Jeśli jesteś na liście zakwalifikowanych na studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2019/2020, czekamy na Twoje dokumenty na Wydziale Zarządzania w dniach 12, 15, 16, 17 lipca 2019 r. w godz. 9:00–15:00 w siedzibie Wydziału Zarządzania przy ul. Narbutta 85.

Dokumenty złóż w Biurze Obsługi Kandydatów, w pok. nr 5.

Wyniki rekrutacji - Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Zarządzania

Osoby umieszczone na listach kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów w I turze rekrutacji są wzywane do złożenia wymaganych dokumentów od dnia 12 lipca (piątek) do dnia 17 lipca (środa).

Dokumenty będą przyjmowane w Biurze Obsługi Kandydatów, przy ul. Narbutta 85, Gmach Nowy Technologiczny, pok. 5 w godzinach 9.00 – 15.00.

Wymagane dokumenty

Niezbędnik Nowego Studenta WZ

Dostałaś/eś się na Wydział Zarządzania? Gratulacje! Przed Tobą fantastyczny czas wypełniony inspirującymi zajęciami z topową kadrą akademicką. Podobnie jak w zeszłym roku publikujemy nasz Niezbędnik, zaktualizowany o nowe informacje.