Aktualności

Komunikat dotyczący składania dokumentów na studia stacjonarne I-go stopnia w roku akademickim 2021/2022 – II tura

Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych w II turze na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 na  Wydziale Zarządzania  będą przyjmowane w dniach:

21.07.2021, 22.07.2021 i 23.07.2021 w godz.  9:00 – 15:00,  w gmachu przy  ul. Narbutta 85 - pok.3 (parter).

Komunikat dotyczący składania dokumentów na studia stacjonarne I-go stopnia w roku akademickim 2021/2022

Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 na  Wydziale Zarządzania  będą przyjmowane w dniach:

13.07, 14.07 i 15.07.2021 w godz.  9:00 – 15:00,  w gmachu przy  ul. Narbutta 85 - pok.3 (parter).

Rekrutacja na kierunek Mentoring doktorski w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości

Do 30 września 2021 roku trwa rekrutacja na studia podyplomowe, kierunek Mentoring doktorski w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości. Więcej ...

Dziękujemy za udział w Drzwiach Otwartych!

Zachęcamy do dalszych kontaktów, z chęcią odpowiemy na pytania dotyczące studiów na naszym Wydziale.

Drzwi Otwarte PW

W sobotę 17 kwietnia zapraszamy na Drzwi Otwarte PW online. Do zobaczenia na FacebookuYouTube i platformie MS Teams.

Ostateczne terminy okazywania dokumentów na studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Prosimy o niezwłoczne okazanie oryginałów dokumentów załączonych w systemie rekrutacyjnym oraz o podpisanie dokumentów kończących proces rekrutacji - zawiadomienie o wpisaniu na listę i ankiety osobowej.

Ostateczne terminy okazywania dokumentów: Czwartek 25.02.2021 - godz. 15.00-18.00, piątek 26.02.2021 - godz. 13.30 - 17.00

Brak złożenia podpisów będzie skutkować skreśleniem z listy studentów Wydziału Zarządzania (w chwili obecnej jesteście Państwo wstępnie wpisani na listę studentów z nadanym tymczasowym numerem albumu).

Dodatkowe terminy przyjmowania dokumentów na studia II stopnia

Godziny przyjmowania dokumentów w dniach: poniedziałek (22.02) 12.00 - 17.00 i czwartek (25.02) 15.00 - 18.00

Prosimy zachować bezpieczną odległość, w pokoju może przebywać max. jedna osoba. Proszę mieć swój długopis do podpisywania dokumentów.

Dokumenty należy okazać w pokoju nr 5 (budynek przy ul. Narbutta 85, parter)

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia odbędzie się w dniach 16.02 i 17.02. Poniżej wyniki II tury rekrutacji

Godziny przyjmowania dokumentów w dniach: wtorek (16.02) 10.00 - 15.00 i środa (17.02) 12.00 - 17.00

Prosimy zachować bezpieczną odległość, w pokoju może przebywać max. jedna osoba. Proszę mieć swój długopis do podpisywania dokumentów.

Dokumenty należy okazać w pokoju nr 5 (budynek przy ul. Narbutta 85, parter)

Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz wyniki I tury rekrutacji

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna informuje:

Do 10 lutego 2021 r. został przedłużony termin zapisów na następujące kierunki studiów:

Studia stacjonarne II stopnia

Inżynieria Zarządzania

Studia niestacjonarne II stopnia

Inżynieria Zarządzania,

Komunikat dla kandydatów na studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia na kierunki:

  • Inżynieria Zarządzania - ZAPISY PRZEDŁUŻONE DO 10 LUTEGO
  • Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej

rozpoczynające się w lutym 2021 r. jest prowadzona według poniższego harmonogramu

Ostateczne terminy podpisywania dokumentów rekrutacyjnych

Studia niestacjonarne I-go stopnia

Studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia

Ostateczny termin okazywania dokumentów - studia stacjonarne I stopnia

W dniu 6 października br. (wtorek)  o g. 12.00 ostatecznie mija termin przedkładania przez kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia oryginałów niezbędnych dokumentów.

 

Po tym terminie osoby, które nie przedłożą oryginałów dokumentów zostaną wykreśleni z systemu USOS.

Zakończyła się druga tura przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia oraz na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Zarządzanie.

Osoby, które nie są zakwalifikowane, a ich status to „oczekuje na decyzję” prawdopodobnie nie dołączyły wymaganych dokumentów bądź nie można odczytać załączonych dokumentów.

Jeżeli ktoś z Państwa chce uczestniczyć w procesie rekrutacji prosimy o wgranie do systemu brakujących dokumentów (każdy z Państwa otrzymał maila z taką informacją).

Listy osób zakwalifikowanych i oczekujących na decyzję:

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia rozpocznie się od 21 września według zamieszczonego harmonogramu

Od 21 września rozpoczynamy działania, związane z procesem rekrutacji, wymagające bezpośredniego kontaktu osób przyjętych na Wydział Zarządzania.

Z uwagi na ograniczenia COVID’19 prosimy o zgłaszanie się kandydatów do pok.5 (budynek przy ul. Narbutta 85, parter) według zamieszczonego poniżej harmonogramu.

Prosimy zachować bezpieczną odległość, w pokoju może przebywać max. jedna osoba. Proszę mieć swój długopis do podpisywania dokumentów.

Dokładne terminy dostarczenia dokumentów na Wydział Zarządzania zostaną ogłoszone do środy.

Dokładne terminy dostarczenia dokumentów na Wydział Zarządzania zostaną ogłoszone do środy.

Zakończyła się pierwsza tura przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia oraz na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Zarządzanie.

W systemie pojawi się dziś komunikat o wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Osoby, które nie są zakwalifikowane, a ich status to „oczekuje na decyzję” prawdopodobnie nie dołączyły wymaganych dokumentów bądź nie można odczytać załączonych dokumentów.

Jeżeli ktoś z Państwa chce uczestniczyć w procesie rekrutacji prosimy o wgranie do systemu brakujących dokumentów (każdy z Państwa otrzymał maila z taką informacją).

Listy osób zakwalifikowanych i oczekujących na decyzję:

Komunikat dla kandydatów na studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Szanowni Państwo, po zarejestrowaniu się w bazie i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej prosimy o przekazanie wymaganych dokumentów (szczegóły poniżej) przez system IKR (termin przesyłania dokumentów 31 sierpnia godz.12).

Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WZ

Informujemy, że zakończona została rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2020/2021.

Poniżej znajdują się listy osób przyjętych na poszczególne kierunki studiów.

Wydziałowa Rada Samorządu Wydziału Zarządzania wita nowych Studentów!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat misji i zadań WRS WZ.

Kontakt dot. procesów rekrutacji - kandydat.wz@pw.edu.pl

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną wszelkie pytania dotyczące procesu rekrutacji należy kierować na adres mailowy kandydat.wz@pw.edu.pl

lub w godzinach 10.30 - 15.00 pod nr telefonu: +48 695 059 485

Komunikat Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 21.08.2020 r.

Osoby umieszczone na listach osób zakwalifikowanych do wpisu na listę kandydatów na studentów w II turze rekrutacji w Warszawie są wzywane jak najszybszego przesłania przez swoje IKR (zakładka „Moje zgłoszenie -> Przysłanie dokumentów i plików”) kopii (skanu) swojego świadectwa maturalnego do dnia 25 sierpnia (wtorek) godz. 15:00

(nie dotyczy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani w I turze kwalifikacji i załączyli już swoje dokumenty we wcześniej obowiązującym terminie, ich dokumentacja zostanie przeniesiona automatycznie na wydział nowej kwalifikacji).

Komunikat Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 18.08.2020 r.

Osoby umieszczone na listach osób zakwalifikowanych do wpisu na listę kandydatów na studentów w I turze rekrutacji w Warszawie są wzywane jak najszybszego przesłania przez swoje IKR, zakładka „Moje zgłoszenie -> Przysłanie dokumentów i plików” kopii (skanu)swojego świadectwa maturalnego do dnia 20 sierpnia (czwartek) godz. 15:00.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2020/2021 - Informacje Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Zgłoszenia kandydatów na stacjonarne studia pierwszego stopnia odbywają się w terminie od 1 lipca 2020 do 12 sierpnia 2020 r. Zainteresowani kandydaci powinni zarejestrować się w portalu rekrutacyjnym PW , samodzielnie wpisać wyniki egzaminów maturalnych i dokonać opłaty rekrutacyjnej nie później niż w dniu 12 sierpnia 2020 r.

Pierwsza tura kwalifikacji kandydatów odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2019 r.

Dni otwarte 2020 - online

Zapraszamy do wzięcia udziału w wirtualnych spotkaniach!

Chociaż tej wiosny nie możemy się spotkać podczas tradycyjnej imprezy organizowanej na terenie naszej uczelni, to dla kandydatów stojących przed decyzją o wyborze uczelni mamy ciekawą alternatywę. Zapraszamy na wirtualne wydarzenie poświęcone rekrutacji, studiowaniu i wszystkiemu, co związane z życiem studenckim.

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia

W związku z ogłoszeniem przez Centralną Komisję Egzaminacyjną harmonogramu egzaminów maturalnych w roku 2020 informujemy, że zapisy internetowe na studia stacjonarne I stopnia w Politechnice Warszawskiej zostaną otwarte od 1 czerwca (kierunek Architektura) oraz 1 lipca (pozostałe kierunki), a przewidywane zakończenie akcji przyjęć na te studia to koniec sierpnia 2020 r.