Aktualności

Komunikat dla osób przyjętych na studia w rekrutacji sierpień-wrzesień 2021 na Wydział Zarządzania PW

Studia stacjonarne II-go stopnia

Studia niestacjonarne I-go i II-go stopnia.

Wyniki II tury rekrutacji na studia niestacjonarne I-go stopnia oraz studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia

Informujemy o zakończeniu II tury rekrutacji na studia niestacjonarne I-go stopnia oraz na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na Wydziale Zarządzania.

Listy osób zakwalifikowanych znajdują się poniżej. Szczegółowe informacje dotyczące zakończenia procedury rekrutacji zostaną podane w późniejszym terminie.

Podania o rozłożenie czesnego na raty w sem. zimowym r. ak. 2021/22

Termin składania podań dla I semestru upływa 30 września 2021 roku.

Pozostałe semestry mogą składać podania do 10 października 2021 roku.

Udokumentowane podania należy wysyłać na adres: student.wz@pw.edu.pl

Formularze do pobrania tutaj: https://www.wz.pw.edu.pl/Studia/Oplaty-za-studia-niestacjonarne

Informacja dla osób biorących udział w II turze rekrutacji

Kandydaci biorący udział w II turze rekrutacji na studia niestacjonarne I-go stopnia oraz na studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia zobowiązani są do dostarczenia wymaganych dokumentów.

WYNIKI I TURY RERTUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Informujemy o zakończeniu I tury rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Zarządzania.

Listy osób zakwalifikowanych znajdują się poniżej. Szczegółowe informacje dotyczące zakończenia procedury rekrutacji podamy w późniejszym terminie.

Dodatkowy termin składania dokumentów na wybane kierunki studiów

Do 1 września została przedłużona możliwość rejestracji w systemie rekrutacyjnym na wybrane kierunki na Wydziale Zarządzania.

Dodatkowy termin składania dokumentów 30 sierpnia (poniedziałek) godz. 10-13 p.43.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia I stopnia niestacjonarne oraz II stopnia stacjonarne i niestacjonarne na r. ak. 2021/2022

Zapisy na ww. studia odbywają się w systemie rekrutacyjnym: https://www.zapisy.pw.edu.pl/ od 3 do 27 sierpnia br. Przyjmowanie dokumentów na studia będzie się odbywało od 18 do 27 sierpnia br. Dokumenty należy okazać w pokoju nr 5 (budynek przy ul. Narbutta 85, parter).

Komunikat dotyczący składania dokumentów na studia stacjonarne I-go stopnia w roku akademickim 2021/2022 – II tura

Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych w II turze na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 na  Wydziale Zarządzania  będą przyjmowane w dniach:

21.07.2021, 22.07.2021 i 23.07.2021 w godz.  9:00 – 15:00,  w gmachu przy  ul. Narbutta 85 - pok.3 (parter).

Komunikat dotyczący składania dokumentów na studia stacjonarne I-go stopnia w roku akademickim 2021/2022

Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 na  Wydziale Zarządzania  będą przyjmowane w dniach:

13.07, 14.07 i 15.07.2021 w godz.  9:00 – 15:00,  w gmachu przy  ul. Narbutta 85 - pok.3 (parter).

Rekrutacja na kierunek Mentoring doktorski w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości

Do 23 lutego 2022 roku trwa rekrutacja na studia podyplomowe, kierunek Mentoring doktorski w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości. Więcej ...

Dziękujemy za udział w Drzwiach Otwartych!

Zachęcamy do dalszych kontaktów, z chęcią odpowiemy na pytania dotyczące studiów na naszym Wydziale.

Drzwi Otwarte PW

W sobotę 17 kwietnia zapraszamy na Drzwi Otwarte PW online. Do zobaczenia na FacebookuYouTube i platformie MS Teams.

Ostateczne terminy okazywania dokumentów na studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Prosimy o niezwłoczne okazanie oryginałów dokumentów załączonych w systemie rekrutacyjnym oraz o podpisanie dokumentów kończących proces rekrutacji - zawiadomienie o wpisaniu na listę i ankiety osobowej.

Ostateczne terminy okazywania dokumentów: Czwartek 25.02.2021 - godz. 15.00-18.00, piątek 26.02.2021 - godz. 13.30 - 17.00

Brak złożenia podpisów będzie skutkować skreśleniem z listy studentów Wydziału Zarządzania (w chwili obecnej jesteście Państwo wstępnie wpisani na listę studentów z nadanym tymczasowym numerem albumu).

Dodatkowe terminy przyjmowania dokumentów na studia II stopnia

Godziny przyjmowania dokumentów w dniach: poniedziałek (22.02) 12.00 - 17.00 i czwartek (25.02) 15.00 - 18.00

Prosimy zachować bezpieczną odległość, w pokoju może przebywać max. jedna osoba. Proszę mieć swój długopis do podpisywania dokumentów.

Dokumenty należy okazać w pokoju nr 5 (budynek przy ul. Narbutta 85, parter)

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia odbędzie się w dniach 16.02 i 17.02. Poniżej wyniki II tury rekrutacji

Godziny przyjmowania dokumentów w dniach: wtorek (16.02) 10.00 - 15.00 i środa (17.02) 12.00 - 17.00

Prosimy zachować bezpieczną odległość, w pokoju może przebywać max. jedna osoba. Proszę mieć swój długopis do podpisywania dokumentów.

Dokumenty należy okazać w pokoju nr 5 (budynek przy ul. Narbutta 85, parter)

Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz wyniki I tury rekrutacji

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna informuje:

Do 10 lutego 2021 r. został przedłużony termin zapisów na następujące kierunki studiów:

Studia stacjonarne II stopnia

Inżynieria Zarządzania

Studia niestacjonarne II stopnia

Inżynieria Zarządzania,

Komunikat dla kandydatów na studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia na kierunki:

  • Inżynieria Zarządzania - ZAPISY PRZEDŁUŻONE DO 10 LUTEGO
  • Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej

rozpoczynające się w lutym 2021 r. jest prowadzona według poniższego harmonogramu

Ostateczne terminy podpisywania dokumentów rekrutacyjnych

Studia niestacjonarne I-go stopnia

Studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia

Ostateczny termin okazywania dokumentów - studia stacjonarne I stopnia

W dniu 6 października br. (wtorek)  o g. 12.00 ostatecznie mija termin przedkładania przez kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia oryginałów niezbędnych dokumentów.

 

Po tym terminie osoby, które nie przedłożą oryginałów dokumentów zostaną wykreśleni z systemu USOS.

Zakończyła się druga tura przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia oraz na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Zarządzanie.

Osoby, które nie są zakwalifikowane, a ich status to „oczekuje na decyzję” prawdopodobnie nie dołączyły wymaganych dokumentów bądź nie można odczytać załączonych dokumentów.

Jeżeli ktoś z Państwa chce uczestniczyć w procesie rekrutacji prosimy o wgranie do systemu brakujących dokumentów (każdy z Państwa otrzymał maila z taką informacją).

Listy osób zakwalifikowanych i oczekujących na decyzję:

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia rozpocznie się od 21 września według zamieszczonego harmonogramu

Od 21 września rozpoczynamy działania, związane z procesem rekrutacji, wymagające bezpośredniego kontaktu osób przyjętych na Wydział Zarządzania.

Z uwagi na ograniczenia COVID’19 prosimy o zgłaszanie się kandydatów do pok.5 (budynek przy ul. Narbutta 85, parter) według zamieszczonego poniżej harmonogramu.

Prosimy zachować bezpieczną odległość, w pokoju może przebywać max. jedna osoba. Proszę mieć swój długopis do podpisywania dokumentów.

Dokładne terminy dostarczenia dokumentów na Wydział Zarządzania zostaną ogłoszone do środy.

Dokładne terminy dostarczenia dokumentów na Wydział Zarządzania zostaną ogłoszone do środy.

Zakończyła się pierwsza tura przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia oraz na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Zarządzanie.

W systemie pojawi się dziś komunikat o wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Osoby, które nie są zakwalifikowane, a ich status to „oczekuje na decyzję” prawdopodobnie nie dołączyły wymaganych dokumentów bądź nie można odczytać załączonych dokumentów.

Jeżeli ktoś z Państwa chce uczestniczyć w procesie rekrutacji prosimy o wgranie do systemu brakujących dokumentów (każdy z Państwa otrzymał maila z taką informacją).

Listy osób zakwalifikowanych i oczekujących na decyzję:

Komunikat dla kandydatów na studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Szanowni Państwo, po zarejestrowaniu się w bazie i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej prosimy o przekazanie wymaganych dokumentów (szczegóły poniżej) przez system IKR (termin przesyłania dokumentów 31 sierpnia godz.12).

Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WZ

Informujemy, że zakończona została rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2020/2021.

Poniżej znajdują się listy osób przyjętych na poszczególne kierunki studiów.