Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WZ

Stylizowane logo WZ

Z uwagi na zbyt małą liczbę kandydatów nie zostaną uruchomione studia niestacjonarne I i II stopnia na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej.

Z uwagi na zbyt małą liczbę kandydatów nie zostaną uruchomione studia niestacjonarne I i II stopnia na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej.
Wszystkich kandydatów którzy aplikowali na kierunek Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej zapraszamy na pozostałe kierunku, na które można zapisać się do 12 września. Osoby, które chcą podjąć studia na innym kierunku, a wcześniej złożyły dokumenty na Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej proszone są o rejestrację w systemie na kierunek Inżynieria Zarządzania (studia niestacjonarne II-go stopnia) lub na kierunki: Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania (studia niestacjonarne I-go stopnia) bez wnoszenia ponownie opłaty.
W razie pytań prosimy o wiadomość na adres kandydat.wz@pw.edu.pl .