Zakłady

Dziekan Wydziału Zarządzania informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 47/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2021 r.  w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej PW oraz zmian do Regulaminu organizacyjnego Politechniki Warszawskiej na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej z dniem 1 września 2021 r. w miejsce katedr powstały: