Zakład Rozwoju Strategicznego Organizacji

Główne obszary zainteresowania to zarządzanie: strategiczne, wiedzą, marketingiem, kapitałem ludzkim.

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Grażyna Gierszewska

Pracownicy:

Lp. Stopień naukowy Imię Nazwisko Stanowisko
1 dr Bogumił Czerwiński  adiunkt
2 prof. dr hab. Grażyna Gierszewska  profesor
3 dr inż. Michael Jaksa  adiunkt
4 dr Szymon Kolwas  adiunkt
5 mgr inż. Ireneusz Kozera  asystent
6 dr inż. Edyta Malicka  adiunkt
7 dr hab. inż. Agata Pierścieniak  adiunkt
8 mgr Michał Radek  asystent
9 dr  hab. Małgorzta Sidor-Rządkowska  adiunkt

Seminarium wspólne ZRSO+ZSI+ZZP