Zakład Systemów Inteligentnych

Główne obszary zainteresowania to: technologiczne aspekty zarządzania wiedzą, wspomaganie decyzji kierowniczych, innowacje inteligentne, zachowania organizacyjne.

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Mieczysław Morawski

Pracownicy:

Lp. Stopień naukowy Imię Nazwisko Stanowisko
1 dr inż. Krzysztof Bartczak adiunkt
2 mgr inż. Jacek Mączyński  asystent
3 mgr Piotr Młodzianowski  asystent
4 prof. dr hab. Mieczysław Morawski  profesor uczelni
5 dr Igor Perechuda  adiunkt
6 dr hab. Sylwia Sysko-Romańczuk  profesor uczelni
7 dr hab. Andrzej Wodecki  profesor uczelni