Zakład Finansów

Główne obszary zainteresowania to zarządzanie finansami i systemy finansowe.

Kierownik Zakładu: dr hab. Piotr Korneta

Pracownicy:

Lp. Stopień naukowy Imię Nazwisko Stanowisko
1 prof. dr hab. inż. Ewa Drabik  profesor
2 prof. dr hab. Leszek Jasiński  profesor
3 dr hab. Piotr Korneta  adiunkt
4 dr inż. Marcin Kotarba  adiunkt
5 dr Marta Kruk  adiunkt
6 dr inż. Agnieszka Lisowska  adiunkt
7 prof. dr hab. Jan Monkiewicz  profesor
8 dr hab. Grzegorz Rządkowski  profesor uczelni
9 dr Lidia Sobczak  adiunkt
10 mgr inż. Daniel Szaniewski  asystent
11 prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska  profesor
12 dr Arkadiusz Szymanek  adiunkt
13 dr Joanna Węgrzyn  adiunkt